Việc làm mới nhất

Join the growing Pragmatic Play team

Tìm kiếm việc làm mới nhất

Các vị trí đang tuyển

Facebook LinkedIn
AM

Account Manager

We are looking for an International Account Manager!

Facebook LinkedIn
GR

Game Release Marketing Manager

We are looking for a Game Release Marketing Manager in Malta!

Facebook LinkedIn
HR

HR Specialist

We are looking for HR Specialist for our Romania office.

Facebook LinkedIn
BD

Online dealer

We are looking for Online dealers for our Studio in Bucharest.

Nội dung của Pragmatic Play dành cho những người từ 18 tuổi trở lên

Vui lòng xác nhận rằng bạn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi yêu cầu để tiếp tục