TERMENI ȘI CONDIȚII

Termeni și Condiții

Versiunea 1.0

19 Februarie 2021

Acest document („Termeni și Condiții”) definește condițiile în care utilizatorii interacționează cu website-ul Pragmatic Play (denumit în continuare “Pragmatic Play”, sau „noi”) în ceea ce privește utilizarea website-ului, a jocurilor și a serviciilor conexe (denumite în continuare “Servicii“ ). De asemenea, Politica de Confidențialitate influențează și este parte integrală a documentului Termeni și Condiții.

Înainte de a accesa sau utiliza Serviciile noastre (inclusiv navigarea pe website-ul Pragmatic Play sau accesarea unui joc), trebuie să vă exprimați acordul cu acești Termenii și Condiții, precum și cu Politica de Confidențialitate. Prin folosirea Serviciilor noastre, confirmați că aveți cel puțin 18 ani (sau vârsta legală conform jurisdicției în care locuiți) și că ați înțeles Termenii și Condițiile. În cazul în care accesați Serviciile noastre prin intermediul unei rețele sociale, precum Facebook, veți respecta atât Termenii și Condițiile website-ului nostru, cât și pe cele ale rețelei sociale respective.

Prin instalarea, folosirea sau accesarea website-ului nostru (Serviciilor noastre), sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de acesta/ acestea. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții vă rugăm să nu folosiți sau să nu accesați website-ul nostru. Pentru evitarea oricărei ambiguități, folosirea Serviciilor noastre este considerată nulă acolo unde este interzisă de legislația în vigoare locală. 

Pragmatic Play își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau șterge oricând fragmente din Termenii și Condițiile și din Politica de Confidențialitate prin publicarea documentelor actualizate pe website-ul Pragmatic Play. Prin continuarea utilizării website-ului nostru se consideră că sunteți de acord cu noii Termenii și Condițiile ai website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu o parte a versiunii actualizate a documentelor Termeni și Condiții, Politică de Confidențialitate sau a oricărei alte politici, set de reguli sau coduri de conduită stabilite de Pragmatic Play în legătură cu utilizarea website-ului (a Serviciilor), vă rugăm să nu mai accesați acest website.

 1. LICENȚE
  1. Acordarea licențelor și Limitări

Având consimțământul dumneavoastră și conform acestor Termeni și Condiții și altor politici Pragmatic Play relevante, vă oferim acces limitat, neexclusiv, netransferabil, nesublicențiabil și revocabil la website-ul și Serviciile noastre pentru a folosi Serviciile noastre în scopuri necomerciale, de divertisment. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile noastre în alte scopuri.  

Aplicăm următoarele restricții în ceea ce privește modul de folosire a Serviciilor noastre:

 • Folosirea Serviciilor noastre este condiționată de faptul că utilizatorii trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani (sau vârsta legală conform jurisdicției în care locuiți). De asemenea, vă angajați să restricționați accesul minorilor și să respingeți accesul copiilor sub vârsta de 18 ani (sau vârsta legală conform jurisdicției în care locuiți). Vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea neautorizată a Serviciilor noastre de către minori.
 • În cazul în care Pragmatic Play v-a interzis accesul la website-ul, Serviciile și la jocurile furnizate, nu veți putea utiliza Serviciile noastre.
 • Veți utiliza Serviciile noastre numai în scopuri non-comerciale. Nu veți folosi Serviciile noastre pentru a promova, solicita sau trimite reclame/ materiale comerciale, inclusiv mesaje în lanț, prin care destinatarii sunt amenințați dacă nu îl trimit mai departe, mesaje tip junk (pentru care destinatarii nu și-au exprimat acordul), sau tip spam ori repetitive. Nu veți utiliza Serviciile noastre complete sau parțiale (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, elemente grafice, titluri), jocurile, produsele sau programele noastre fără acordul în scris de la Pragmatic Play.
 • Prin utilizarea Serviciilor noastre, vă angajați față de Pragmatic Play să nu utilizați Serviciile noastre în scopuri ilegale sau care nu respectă acești Termenii și Condițiile sau alte notificări. Nu veți utiliza Serviciile noastre în niciun fel care ar putea vătăma, dezactiva sau afecta Serviciile noastre sau modul de utilizare a acestora de către terțe părți. Nu veți încerca să obțineți materiale sau informații prin alte modalități în afara celor puse la dispoziție de website-ul/ Serviciile noastre. Nu veți încerca să obțineți acces neautorizat la Serviciile/ Website-ul noastre/ nostru, la serverele pe care sunt/ este ținute/ ținut  Serviciile/ Website-ul sau la calculatoarele (computerele) ori bazele de date conectate la Serviciile/ Website-ul noastre/ nostru. Dacă încălcați această dispoziție, vom raporta orice fel de breșă informatică autorităților legale competente și vom coopera dezvăluindu-vă identitatea. În cazul unei astfel de breșe, dreptul dumneavoastră de a folosi Serviciile noastre va înceta imediat.
 • Folosirea Serviciilor și a Website-ului încălcând prezentele Limitări este stric interzisă și poate duce la revocarea iremediabilă a licenței dumneavoastră. De asemenea, puteți răspunde în fața legii pentru încălcarea prezentelor Limitări. Vă angajați să nu faceți niciunul din următoarele lucruri:  
 • Să participați la vreun eveniment/ act pe care Pragmatic Play îl consideră a fi în conflict (potențial sau nu) cu Serviciile noastre sau care folosește serviciile de support Pragmatic Play într-un mod necorespunzător
 • Să folosiți software-uri de automatizare, bots (roboți care preiau anumite sarcini automatizate), moderatori sau software-uri neautorizate din partea unor terțe părți ori să obțineți informații stocate pe un anumit calculator, fără a avea permisiune (hack), menite să modifice sau să interfereze cu Serviciile sau cu jocurile Pragmatic Play fără acordul scris din partea noastră.
 • Să întrerupeți, suprasolicitați sau să ajutați ori să fiți martori la întreruperea sau supraîncărcarea unui computer/ server (Server) care oferă sau susține Serviciile noastre sau jocurile/ decorurile/ mediile jocurilor Pragmatic Play.
 • Să instituiți, asistați sau să vă implicați în vreun atac, inclusiv însă fără a se limita la distribuirea unui virus, care ar putea duce la întreruperi de funcționare a Serviciilor noastre, sau să încercați să întrerupeți Serviciile noastre pentru dumneavoastră și pentru oricare altă persoană care vrea să se bucure de Serviciile noastre.
 • Să încercați să obțineți acces neautorizat la Serviciile, Serverele sau rețelele conectate la Servicii prin orice alt mod în afara celui pus la dispoziție de Pragmatic Play (interfața website-ului).
 • Să postați/ difuzați informații abuzive, de amenințare, obscene, de defăimare, calomnioase, rasiale, sexuale, religioase, ofensive sau neplăcute în vreun fel.
 • Să încercați sau să hărțuiți, abuzați, vătămați sau să susțineți/ incitați la hărțuire, abuz, vătămare a unei/ unui persoane/ grup ce are/ au legătură cu Pragmatic Play, inclusiv angajații sau reprezentați ai departamentului servicii cu clienții.
 • Să faceți public/ trimiteți prin intermediul Serviciilor materiale sau informații care încalcă drepturile de autor, mărcile înregistrate, brevetele, secretele comerciale, dreptul la confidențialitate sau alte drepturi ale persoanei sau ale unei alte entități ori să imitați/ vă dați drept altă persoană, inclusiv un angajat Pragmatic Play.
 • Să folosiți tactica reverse engineer (reconstruirea modului în care un anumit obiect/ sistem a fost realizat), să dezasamblați, descifrați sau să încercați să obțineți codul sursă cu scopul de a-l folosi pentru un alt software subiacent sau să folosiți orice alt tip de proprietate intelectuală utilizată pentru furnizarea Serviciilor.
 • Să obțineți informații prin intermediul Serviciilor sau a jocurilor Pragmatic Play folosind metode nepermise/ neaprobate în mod clar de Pragmatic Play.
 • Pragmatic Play își rezervă dreptul de a decide ce conduită/ fapte pot fi catalogate drept încălcare a drepturilor de folosire a Serviciilor și ce fapte au fost realizate neintenționat, fără a avea intenția de a încălca acești Termeni și Condiții sau Serviciile în sine. Pragmatic Play își rezervă dreptul de a acționa în consecință, unele dintre posibilele măsuri fiind interzicerea utilizării Serviciului parțial sau în totalitate.

1.2. Suspendarea și Închiderea Contului/ Serviciilor

Fără a se limita la aceste măsuri coercitive, Pragmatic Play poate limita, suspenda, închide, modifica sau șterge conturile sau setările de acces parțial/ total la Servicii fără a vă notifica dacă nu respectați acești Termeni și Condiții (sau dacă Pragmatic Play bănuiește că nu îi respectați) sau dacă folosiți Serviciile (sau dacă Pragmatic Play bănuiește că folosiți Serviciile) ilegal sau într-un mod neadecvat.

Fără a se limita la aceste măsuri coercitive, Pragmatic Play poate îngrădi, suspenda sau închide Serviciile. De asemenea, putem să interzicem accesul la jocurile și website-urile noastre (inclusiv la conținutul, serviciile și instrumentele disponibile prin intermediul acestora). Pragmatic Play poate amâna publicarea conținutului, poate șterge conținutul existent sau poate împiedica anumiți utilizatori să utilizeze Serviciile, în cazul în care consideră că aceștia reprezintă/ creează riscuri sau pot duce la răspundere legală prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală a terților ori că nu respectă Termenii și Condițiile sau celelalte politici. 

Pragmatic Play își rezervă dreptul de a opri în orice moment furnizarea/ suportul Serviciilor (parțial sau în totalitate) sau a unui anumit joc. În acest moment, licența dumneavoastră de a folosi Serviciile (sau o parte a acestora) va fi reziliată automat. În acest caz, Pragmatic Play nu va fi obligat să acorde rambursări, beneficii sau alte forme de compensare a utilizatorilor care se confruntă cu astfel de Servicii întrerupte.

2. PROPRIETATE

2.1 Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile și titlurile ce au legătură cu Serviciile (inclusiv, însă fără a se limita la design-ul website-ului, textele, elementele grafice, fotografiile, jocurile, titlurile, codul computerizat, temele, obiectele, personajele, numele personajelor, poveștile, dialogurile, expresiile, conceptele, elementele de design, animațiile, compozițiile muzicale, efectele audio-vizuale, metodele de funcționare, drepturile morale, documentațiile, transcrierile din chat-urile in-game, informațiile despre personaje, codul sursă, software-ul sau alte forme de drepturi de proprietate) sunt deținute sau licențiate de Pragmatic Play. Ne rezervăm toate drepturile, inclusiv, însă fără ne limita la, toate drepturile de proprietate intelectuală sau alte tipuri de drepturi de proprietate care au legătură cu Serviciile sau jocurile noastre. Confirmați că nu vi se permite să reproduceți Serviciile complete sau parțiale în/ sub nicio formă fără consimțământul scris de la Pragmatic Play. În cazul în care website-ul permite ca anumite materiale să fie descărcate sau printate, acestea pot fi descărcate pe un singur calculator personal sau printate în format fizic numai în scop personal, necomercial. Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de noi sau de terți. Nu vi se acordă niciun drept de a reproduce o denumire comercială sau logo-uri, cu excepția cazului în care deținătorul acestor drepturi vă permite în mod explicit, în scris. Orice încălcare a acestor prevederi descoperite de noi va fi comunicată într-un timp rezonabil deținătorului drepturilor de proprietate intelectuală pentru ca măsurile necesare să fie executate.

2.2 Conținutul Utilizatorului

Conținutul Utilizatorului reprezintă orice formă de comunicare (imagini, sunete, sau alte materiale, date, informații) pe care dumneavoastră o încărcați prin intermediul unui client Pragmatic Play sau a unui Serviciu, sau care a fost încărcată de alți utilizatori, inclusiv, însă fără a se limita la textele din chat. Prin trimiterea sau încărcarea unui Conținut al Utilizatorului folosind Serviciile noastre, vă dați acordul, declarați și garantați că trimiterea/ încărcarea respectivă respectă următoarele cerințe: (a) este corectă și neconfidențială; (b) nu încalcă nicio lege, restricție contractuală sau drepturi ale terților, și că aveți permisiunea terților în cazul în care informația personală sau proprietatea intelectuală este compromisă în cadrul Conținutului Utilizatorului; (c) nu conține viruși, adware, spyware, viermi informatici sau alt tip de cod malițios și (d) înțelegeți și sunteți de acord ca informațiile de natură personală din Conținutul Utilizatorului vor fi prelucrate în permanență de Pragmatic Play în acord cu Politica de Confidențialitate.

Pragmatic Play își rezervă în totalitate dreptul de a revizui, monitoriza, interzice, edita, șterge, dezactiva sau de a face oricând indisponibil orice fel de Conținut al Utilizatorului (inclusiv, însă fără a se limita la Conținutul dumneavoastră în calitate de Utilizator) fără a vă notifica/ anunța în prealabil.

3. CONȚINUTUL UTILIZATORULUI

3.1 Analizarea conținutului

Pragmatic Play nu își asumă răspunderea pentru comportamentul și conduita utilizatorilor în ceea ce privește conținutul încărcat pe website. De asemenea, Pragmatic Play nu își asumă răspunderea pentru monitorizarea Serviciilor în ceea ce privește conținutul și conduita neadecvate a utilizatorilor. Nu putem și nici nu vom analiza sau monitoriza în avans Serviciile pentru găsirea conținutului sau comportamentelor neadecvate. Dumneavoastră vă asumați răspunderea pentru utilizarea Serviciilor. Prin folosirea website-ului și a Serviciilor puteți fi expus/ă la Conținutul al Utilizatorilor ofensator, indecent sau în neconcordanță cu așteptările dumneavoastră. Veți fi supus riscurilor asociate cu folosirea Conținutului Utilizatorilor disponibil prin/ datorită Serviciilor noastre. În funcție de decizia noastră, reprezentați ai companiei sau alte tipuri de tehnologii pot monitoriza/ înregistra interacțiunea dumneavoastră cu Serviciile noastre sau cu metodele de comunicare (inclusiv, însă fără a se limita la chat) atunci când folosiți Serviciile.

Prin accesarea acestor Termeni și Condiții va dați acordul irevocabil pentru o astfel de monitorizare/ înregistrare. Înțelegeți și acceptați să nu ridicați nicio restricție în ceea ce privește confidențialitatea transmiterii Conținutului Utilizatorilor, inclusiv, însă fără a se limita la mesaje text din chat sau mesaje vocale/ orice fel de comunicare vocală.

În cazul în care Pragmatic Play decide, la propria discreție, să monitorizeze Serviciile, Pragmatic Play nu își asumă, în nici un caz, responsabilitatea pentru Conținutul Utilizatorilor sau vreo obligație de a modifica sau șterge Conținut neadecvat încărcat de Utilizatori. Avem dreptul, însă nu și obligația, să edităm, respingem o postare/ text sau să ștergem orice fel de Conținut al Utilizatorilor, la propria discreție.

3.2 Utilizarea Informațiilor de către Alți Membri ai Serviciilor

Serviciile pot include diverse forme de forumuri, bloguri sau funcții de chat prin care Utilizatorul poate încărca/ trimite Conținut, inclusiv observații sau comentarii personale pe diverse subiecte predefinite. Pragmatic Play nu garantează că alți membri nu vor utiliza ideile și informațiile pe care dumneavoastră le comunicați. Așadar, dacă aveți o idee/ informație pe care doriți să o păstrați confidențială și/ sau care nu vreți să fie folosită de alții, nu o postați prin intermediul Serviciilor noastre. Pragmatic Play nu își asumă răspunderea în ceea ce privește evaluarea, folosirea sau compensarea dumneavoastră pentru niciun fel de idee sau informație pe care alegeți să o trimiteți/ încărcați.

Dumneavoastră sunteți pe deplin responsabil/ ă pentru informațiile pe care le postați/ transmiteți prin, pe sau în legătură cu Serviciile noastre și pe care le furnizați altor membri. Pragmatic Play poate să respingă, refuze sau să șteargă o postare/ orice fel de formă de Conținut al Utilizatorilor pe orice motiv (sau fără nici un motiv), inclusiv însă fără a se limita la Conținut al Utilizatorilor care, în opinia Pragmatic Play, încalcă acești Termeni și Condiții. 

3.3 Licență

Prin prezenta, acordați companiei Pragmatic Play o licență irevocabilă, perpetuă, transferabilă, complet achitată, fără redevențe, valabilă la nivel global (inclusiv dreptul la sublicențiere și de atribuire a unor terțe părți). De asemenea, acordați companiei dreptul de a copia, reproduce, repara, adapta, modifica, crea lucrări derivate, fabrica/ manufactura, comercializa, publica, distribui, vinde, licenția, sublicenția, transfera, închiria, transmite, afișa public, sau furniza acces în format electronic, de difuzare, de comunicare publicului prin telecomunicații, afișare, act artistic/ act public sau prin accesarea memoriei unui calculator ori prin folosirea în orice mod atât a Conținutului dumneavoastră în calitate de Utilizator, cât și a lucrărilor modificate sau derivate din acesta, care au legătură cu Serviciile noastre, inclusiv materiale de marketing sau promoționale a Serviciilor noastre. Totodată, prin prezenta îi acordați companiei Pragmatic Play dreptul de a autoriza alte persoane cu scopul de a exercita orice fel de drepturi acordate companiei Pragmatic Play prin acești Termeni și Condiții. În plus, prin prezenta îi acordați companiei Pragmatic Play dreptul de a vă utiliza numele, înfățișarea și orice altă/ alt informație/  material inclus în Conținutul Utilizatorului și în legătură cu acesta, în acord cu Politica de Confidențialitate. Cu excepția cazului în care este interzis prin lege, renunțați la orice drept de atribuire și/ sau moral pe care l-ați putea avea în cadrul Conținutului dumneavoastră în calitate de Utilizator, indiferent dacă acesta este modificat sau alterat în vreun fel. Pragmatic Play nu revendică niciun drept de proprietate asupra Conținutului dumneavoastră ca Utilizator și nimic din acești Termeni și Condiții nu este menit să vă restricționeze drepturile pe care le-ați putea avea de a folosi și exploata Conținutul dumneavoastră în calitate de Utilizator. Pragmatic Play nu are nicio obligație de a monitoriza sau de a vă impune propriile drepturi de proprietate intelectuală din sau pentru Conținutul Dumneavoastră ca Utilizator.

3.4 Interacțiunile Utilizatorului

Sunteți pe deplin responsabil pentru interacțiunile cu alți utilizatori ai Serviciilor noastre și cu alte părți cu care interacționați prin Serviciile noastre sau prin jocurile Pragmatic Play. Ne rezervăm dreptul, fără a avea vreo obligație, de a ne implica în astfel de dispute. Veți coopera în totalitate cu Pragmatic Play în investigarea oricărei activități suspectată ca fiind ilegală, frauduloasă sau necorespunzătoare.

În cazul în care aveți o dispută/ conflict cu unul sau mai mulți utilizatori,  ne eliberați (ofițerii, directorii, agenții, filialele, asocierile în participație și angajații) de cereri și daune (actuale sau pe cale de consecință), de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, care ar putea apărea în urma disputei sau în legătură cu aceasta.

 • ACTUALIZĂRI ALE SERVICIILOR

Înțelegeți că Serviciile noastre sunt într-o continuă evoluție. Pragmatic Play vă poate cere să acceptați anumite actualizări ale Serviciilor și ale jocurilor Pragmatic Play. Înțelegeți și sunteți de acord că Pragmatic Play poate actualiza Serviciile fără a vă anunța/ notifica. Este posibil să fie nevoie să actualizați programe/ software-urile de la terțe părți din când în când pentru ca Serviciile și jocurile Pragmatic Play să poată funcționa.

 • EXONERAREA RĂSPUNDERII DE GARANȚII

Fără a limita obligațiile Pragmatic Play să se conformeze secțiunii 6, Serviciile sunt furnizate sub zicala “așa cum sunt realizate”,  “așa cum sunt disponibile” pentru a fi utilizate, fără niciunul fel de garanție, exprimată explicit sau ilicit, inclusiv, însă fără a se limita la garanțiile de comercializare, în conformitate cu un anumit scop, titlu, neîncălcare a prevederilor legale, precum și la garanțiile în curs de soluționare sau pentru uzanțe comerciale. Pragmatic Play nu garantează că veți putea accesa sau utiliza Serviciile în orice moment sau din orice locație doriți, că Serviciile vor funcționa fără întrerupere sau erori, că defectele/ erorile vor fi remediate/ corectate sau că jocurile sau Serviciile nu au viruși sau alte componente informatice dăunătoare.

 • LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII, INDEMINIZAȚIE UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ, COMPENSARE

Pragmatic Play nu va fi responsabil față de dumneavoastră pentru niciun fel de daune indirecte, accidentale, rezultate în urma unui eveniment, speciale, punitive sau de orice alt fel, inclusiv, însă fără a se limita la pierderea veniturilor, pierderea profiturilor, publicarea datelor sau întreruperea afacerii sau orice altă formă de daune intangibile (indiferent cum sunt catalogate aceste pierderi) rezultate din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții sau cu Serviciile în sine, indiferent dacă aceste daune au la bază un contract, delict sau orice altă formă judiciară și indiferent dacă Pragmatic Play a fost informat sau nu de posibilitatea apariției acestor daune. Pragmatic Play nu va fi responsabil față de dumneavoastră în plus față de suma pe care ați plătit-o către Pragmatic Play, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, în termen de șase luni de la data în care ați depus prima cerere. Înțelegeți și sunteți de acord că dacă nu ați plătit nicio sumă către Pragmatic Play în această perioadă, singura indemnizație (și responsabilitate a Pragmatic Play) pentru orice fel de dispută cu Pragmatic Play este de a opri Serviciile.

În unele jurisdicții nu este permisă excluderea anumitor garanții sau aplicarea unor limitări ori excluderi de responsabilitate pentru anumite tipuri de daune. În consecință, unele dintre responsabilitățile și limitările enumerate mai sus pot să nu fie aplicabile pentru dumneavoastră. În măsura în care Pragmatic Play nu poate, în ceea ce privește legea aplicabilă, să renunțe la garanții sau limitări de responsabilitate conform prezentului, domeniul de aplicare al acestor garanții și răspunderea Pragmatic Play se vor întinde până la minimul cerut de legea aplicabilă. Mai exact, nimic din acești Termeni și Condiții nu va afecta drepturile legale ale consumatorului, nu va exclude sau restricționa niciun fel de răspundere pentru deces sau vătămare corporală rezultat/ ă în urma unei neglijențe sau fraude a Pragmatic Play.

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și să susțineți statutul de nevinovăție a Pragmatic Play față de orice fel de pretenție, solicitare, daună sau alte tipuri de pierderi, inclusiv față de onorarii rezonabile din partea avocaților, afirmate de terțe părți și rezultate în urma folosirii Serviciilor sau față de orice încălcare a acestor Termeni și Condiții. Cu toate acestea, cele de mai sus nu se aplică dacă încălcarea drepturilor nu  este imputabilă comportamentului dumneavoastră intenționat sau neintenționat.

 • LEGĂTURI (LINK-URI) CĂTRE SITE-URILE TERȚILOR

Website-ul Pragmatic Play poate conține link-uri către alte website-uri (‘Site-uri Conexe’). Site-urile Conexe nu sunt monitorizate și controlate de Pragmatic Play, motiv pentru care Pragmatic Play nu este responsabil pentru conținutul niciunuia dintre aceste Site-uri, inclusiv, însă fără a se limita la link-urile incluse în Site-uri Conexe sau la schimbările sau actualizările acestor website-uri. Pragmatic Play nu este responsabil pentru transmisia sub formă de webcast sau pentru orice fel de trimitere/ transmitere primită de la Site-urile Conexe. Pragmatic Play oferă aceste link-uri pentru confortul dumneavoastră, însă includerea acestor link-uri nu presupune aprobarea/ susținerea/ endorsarea website-ului respectiv sau a operatorilor săi de către Pragmatic Play. Înțelegeți că Pragmatic Play nu poate răspunde pentru conținutul Site-urilor Conexe sau pentru orice fel de consecință rezultată din urma accesării website-ului. Înțelegeți că accesarea sau folosirea Site-urilor Conexe este la discreția dumneavoastră, inclusiv riscurile apărute în urma accesării/ folosii Site-urilor Conexe.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGISLAȚIE

În cazul unei/ unui dispute/ conflict între dumneavoastră și Pragmatic Play, vă recomandăm să ne contactați imediat. Orice dispută apărută în urma sau în legătură cu acești Termeni și Condiții, cu Politica de Confidențialitate sau cu Serviciile noastre sunt reglementate în totalitate de legile din Malta, indiferent de natura juridică a conflictului.

9. SEPARARE

Dumneavoastră și Pragmatic Play sunteți de acord ca, în cazul în care părți ale acestor Termeni și Condiții sau ale Politicii de Confidențialitate sunt considerate ilegale sau inaplicabile (parțial sau în totalitate) de către orice instanță juridică competentă, dispoziția respectivă va fi ineficientă/ nulă în jurisdicția respectivă, exclusiv în măsura în care se stabilește nulitatea sau imposibilitatea de aplicare fără a afecta validitatea sau aplicabilitatea acesteia în orice mod sau jurisdicție, fără a impacta/ afecta prevederile celorlalți termeni, care vor continua să fie în vigoare și cu efecte depline.

10. DISPOZIȚII GENERALE

10.1 Atribuții

Pragmatic Play poate atribui sau delega acești Termeni și Condiții și/ sau Politica de Confidențialitate Pragmatic Play parțial sau în totalitate, oricărei persoane sau entități, în orice moment, cu sau fără consimțământul dumneavoastră. Nu aveți dreptul de a atribui sau delega niciun drept sau obligație stipulate în acești Termeni și Condiții sau în Politica de Confidențialitate fără consimțământul scris de la Pragmatic Play în prealabil. Orice atribuire sau delegare neautorizată realizată de către dumneavoastră este considerată nulă/ ineficientă.

10.2 Întregul acord

Acești Termeni și Condiții, împreună cu orice politică suplimentară și orice document incorporat în mod intenționat, prin referință în aceste documente (inclusiv Politica de Confidențialitate Pragmatic Play), înglobează întreaga/ întregul înțelegere/ acord dintre dumneavoastră și Pragmatic Play și înlocuiesc toate înțelegerile prealabile dintre părți în ceea ce privește prezenta sau cu referință la subiectul prezentului document, indiferent de modul în care au fost stabilite (electronic, pe care orală, scrisă sau orice alt obicei, practică, politică sau precedent) între dumneavoastră și noi cu privire la Servicii.

10.3 Nu se acceptă renunțări

Eșecul/ insuccesul Pragmatic Play de a solicita sau impune respectarea strictă de către dumneavoastră a oricărei prevederi din acești Termeni și Condiții sau din Politica de Confidențialitate sau neexercitarea unui anumit drept în temeiul acestora nu va fi interpretat ca o renunțare sau abandonare a dreptului Pragmatic Play de a afirma sau de a se baza pe aceste prevederi sau pe drepturi în orice fel de situație/ instanță.

Renunțarea explicită a Pragmatic Play a oricărei prevederi, condiții sau solicitări cu privire la acești Termeni și Condiții sau la Politica de Confidențialitate nu va constitui o renunțare sau un insucces/ eșec în ceea ce privește orice viitoare obligație de a respecta prevederea, condiția sau solicitarea respectivă.

Cu excepția celor prevăzute în mod explicit și specific în acești Termeni și Condiții, nicio reprezentație, declarație, consimțământ, refuz sau orice alt/ altă act/ acțiune sau omisiune a Pragmatic Play nu va fi considerat/ ă o modificare a acestor Termeni și Condiții și nu va avea niciun efect de natură juridică, cu excepția cazului în care cele de mai sus sunt înregistrate în scris, în format fizic, semnate de Dumneavoastră și de un reprezentat desemnat în mod corespunzător de Pragmatic Play.

10.4 Notificări/ Anunțuri

Vă putem notifica/ anunța printr-o postare pe website-ul www.pragmaticplay.com, sau prin intermediul unui alt mijloc de comunicare în ceea ce privește informațiile pe care dumneavoastră ni le-ați trimis/ furnizat. Toate notificările/ anunțurile date/ trimise de dumneavoastră care vă sunt solicitate în conformitate cu acești Termeni și Condiții sau cu Politica de Confidențialitate Pragmatic Play trebuie redactate în scris, în format fizic și trimise la următoarea adresă: Pragmatic Play, Tower Road, nr 144, Sliema (cod poștal SLM1604), Malta. Orice notificare sau anunț pe care ne-o trimiteți/ furnizați fără a respecta această Secțiune despre Notificări nu va avea niciun efect juridic.

10.5 Indemnizații Echitabile

Înțelegeți că drepturile acordate și obligațiile stipulate în acești Termeni și Condiții către Pragmatic Play sunt unice și de neînlocuit. Pierderea acestor drepturi și obligații va dăuna iremediabil companiei Pragmatic Play, ele neputând fi înlocuite doar cu daune bănești. Astfel, Pragmatic Play are dreptul la despăgubiri sau la alte măsuri echitabile (fără obligația de a posta/ înregistra niciun fel de garanții, obligațiuni sau dovezi a daunei) în cazul unei încălcări anticipate sau nu de către dumneavoastră.

Renunțați în mod irevocabil la toate drepturile de a solicita o scutire injustă sau echitabilă sau de a impune sau restricționa operarea/ funcționarea Serviciilor sau oricărui joc de la Pragmatic Play, exploatarea oricărei forme de publicitate sau materiale legate sau în legătură cu aceasta, sau exploatarea Serviciilor sau oricărui tip de conținut sau material folosit sau afișat prin intermediul Serviciilor, și sunteți de acord să vă limitați cererile/ solicitările la cele în privința daunelor bănești, în limitele prevăzute la Secțiunea 6 (dacă există).

10.6 Forță Majoră

Pragmatic Play nu va fi responsabil pentru nicio întârziere, insucces/ eșec de funcționare rezultat/ ă în urma unor cauze din afara ariei rezonabile de control a Pragmatic Play, inclusiv, însă fără a se limita la nerespectarea termenilor din prezentul din cauza unor circumstanțe sau cauze care depășesc aria de control a Pragmatic Play precum dezastre naturale, stări de război, acte de terorism, revolte, embargouri, acțiune ale autorităților militare sau civile, incendii, inundații, accidente, greve sau lipsa mijloacelor de transport, a combustibilului, energiei, forței de muncă și materialelor necesare realizării acestui lucru..

Conținutul realizat de Pragmatic Play este destinat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.

Te rog să confirmi că ai vârsta legală pentru a continua