Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Phiên bản 1.0

Ngày 19 Tháng Hai 2021

Các điều khoản của thỏa thuận này (“Điều khoản sử dụng”) chi phối mối quan hệ giữa bạn và Pragmatic Play (sau đây được gọi là “Pragmatic Play”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web, trò chơi của Pragmatic Play, và các dịch vụ liên quan (“Dịch vụ”). Việc sử dụng Dịch vụ cũng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của Pragmatic Play, chính sách này sẽ được kết hợp với và được coi là một phần không thể tách rời của Điều khoản sử dụng này.

Trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả việc duyệt bất kỳ trang web nào của Pragmatic Play ‘hoặc truy cập vào một trò chơi, bạn phải đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cho biết rằng bạn đủ 18 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp để đánh bạc ở khu vực tài phán mà bạn cư trú, nếu cao hơn) và bạn hiểu và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ Trang mạng xã hội như Facebook, bạn phải tuân thủ Điều khoản sử dụng / sử dụng cũng như các Điều khoản sử dụng này.

Bằng cách cài đặt, sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ theo cách khác. Để tránh nghi ngờ, việc sử dụng Dịch vụ sẽ vô hiệu nếu bị cấm theo luật địa phương.

Pragmatic Play bảo lưu quyền theo quyết định của mình bao gồm: thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật của nó bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên Dịch vụ Pragmatic Play. Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi đó bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Nếu bất kỳ lúc nào bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của phiên bản mới nhất hiện tại của Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bất kỳ chính sách nào khác mà Pragmatic Play có thể thiết lập vào từng thời điểm, các quy tắc hoặc quy tắc ứng xử liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt và bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

 1. GIẤY PHÉP
  1.  Cấp độ giấy phép và giới hạn

Tùy thuộc vào thỏa thuận của bạn và việc tiếp tục tuân thủ các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ chính sách nào có liên quan khác của Pragmatic Play, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi theo các giới hạn bên dưới để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích giải trí phi thương mại của riêng bạn. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác.

Các hạn chế sau áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ:

Bạn sẽ không truy cập Dịch vụ nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp để đánh bạc trong khu vực mà bạn cư trú, hoặc cao hơn). Bạn sẽ hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng và bạn sẽ từ chối quyền tiếp cận với trẻ em dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp để đánh bạc trong khu vực mà bạn cư trú, nếu cao hơn). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi sử dụng trái phép Dịch vụ của trẻ vị thành niên.

Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ nếu trước đó bạn đã bị Pragmatic Play xóa hoặc trước đó đã bị cấm chơi bất kỳ trò chơi nào của Pragmatic Play.

Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích phi thương mại. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để quảng cáo, gạ gẫm hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo thương mại nào, bao gồm cả thư quảng cáo, thư rác, e-mail rác hoặc tin nhắn lặp đi lặp lại cho bất kỳ ai. Bạn không được sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình ảnh, đồ họa, tiêu đề nào) cùng với bất kỳ trò chơi, sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Pragmatic Play.

Như một điều kiện để bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và cam kết với Pragmatic Play rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi Dịch vụ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ, các máy chủ mà Dịch vụ được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ của chúng tôi. Khi vi phạm quy định này, chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào vi phạm các Giới hạn Giấy phép này đều bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến việc thu hồi ngay lập tức Giấy phép có giới hạn của bạn và bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý do vi phạm pháp luật. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào:

 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào mà Pragmatic Play cho là mâu thuẫn với tinh thần hoặc ý định của Dịch vụ hoặc sử dụng không đúng các dịch vụ hỗ trợ của Pragmatic Play.
 • Sử dụng khai thác, phần mềm tự động hóa, bot, hack, mod hoặc bất kỳ phần mềm trái phép nào của bên thứ ba được thiết kế để sửa đổi hoặc can thiệp vào Dịch vụ hoặc bất kỳ trò chơi Pragmatic Play nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • Làm gián đoạn, quá tải hoặc hỗ trợ hoặc hỗ trợ trong việc gián đoạn hoặc quá tải của bất kỳ máy tính hoặc máy chủ nào (“Máy chủ”) được sử dụng để cung cấp hoặc hỗ trợ Dịch vụ hoặc bất kỳ môi trường trò chơi Pragmatic Play nào.
 • Chi viện, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ loại tấn công nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát tán vi-rút, tấn công từ chối dịch vụ vào Dịch vụ hoặc các nỗ lực khác nhằm phá vỡ Dịch vụ hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc hưởng thụ Dịch vụ.
 • Cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ, Máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện người dùng do Pragmatic Play cung cấp.
 • Đăng bất kỳ thông tin nào lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, nói xấu, bôi nhọ hoặc phân biệt chủng tộc, tình dục, tôn giáo, hoặc phản cảm hoặc xúc phạm.
 • Cố gắng hoặc quấy rối, lạm dụng hoặc gây tổn hại, hoặc ủng hộ hoặc kích động quấy rối, lạm dụng hoặc gây hại cho người hoặc nhóm khác, bao gồm cả nhân viên của Pragmatic Play, bao gồm cả đại diện dịch vụ khách hàng.
 • Cung cấp thông qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mạo danh bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn một nhân viên của Pragmatic Play .
 • Đảo ngược, dịch ngược, tháo rời, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho bất kỳ phần mềm cơ bản nào hoặc tài sản trí tuệ khác được sử dụng để cung cấp
 • Lấy bất kỳ thông tin nào từ Dịch vụ hoặc bất kỳ trò chơi Pragmatic Play nào bằng bất kỳ phương pháp nào không được Pragmatic Play cho phép rõ ràng.

Pragmatic Play bảo lưu quyền xác định hành vi nào mà nó cho là vi phạm các quy tắc sử dụng hoặc nằm ngoài mục đích hoặc tinh thần của các Điều khoản Sử dụng này hoặc bản thân Dịch vụ. Do đó, Pragmatic Play có quyền thực hiện hành động, có thể bao gồm việc cấm bạn sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ.

1.2 Đình chỉ và Chấm dứt Tài khoản và Dịch vụ

Không giới hạn bất kỳ biện pháp xử lý nào khác, Pragmatic Play có thể giới hạn, tạm ngừng, chấm dứt, sửa đổi hoặc xóa tài khoản hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của chúng nếu bạn (hoặc Pragmatic Play nghi ngờ rằng bạn đang) không tuân thủ bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào trong số này hoặc đối với bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ thực tế hoặc nghi ngờ bất hợp pháp hoặc không đúng cách, có hoặc không có thông báo cho bạn.

Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn, tạm ngưng hoặc chấm dứt Dịch vụ, cấm truy cập vào các trò chơi và trang web của chúng tôi cũng như nội dung, dịch vụ và công cụ của chúng, trì hoãn hoặc xóa nội dung được lưu trữ, đồng thời thực hiện các bước kỹ thuật và pháp lý để ngăn người dùng truy cập Dịch vụ nếu chúng tôi tin rằng họ đang tạo ra rủi ro hoặc các trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra khi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc hành động không nhất quán với văn bản hoặc tinh thần của các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.

Pragmatic Play có quyền ngừng cung cấp và / hoặc hỗ trợ Dịch vụ hoặc một trò chơi cụ thể hoặc một phần của Dịch vụ bất kỳ lúc nào, tại thời điểm đó, giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc một phần của Dịch vụ sẽ tự động bị chấm dứt. Trong trường hợp như vậy và để tránh nghi ngờ, Pragmatic Play sẽ không bắt buộc phải hoàn lại tiền, lợi ích hoặc các khoản bồi thường khác cho người dùng liên quan đến Dịch vụ đã ngừng cung cấp đó.

 1. QUYỀN SỞ HỮU

2.1 Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, ảnh, trò chơi, tiêu đề, mã máy tính, chủ đề, đối tượng, ký tự, tên nhân vật, câu chuyện, đối thoại, cụm từ bắt, khái niệm, tác phẩm nghệ thuật, hoạt ảnh, âm thanh, tác phẩm âm nhạc, hiệu ứng nghe nhìn, phương pháp hoạt động, quyền nhân thân, tài liệu, bản ghi trò chuyện trong trò chơi, thông tin hồ sơ nhân vật. Mã nguồn cơ bản, phần mềm và các quyền sở hữu khác) thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho Pragmatic Chơi. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác, liên quan đến trò chơi và Dịch vụ của nó. Bạn xác nhận rằng bạn không được phép sao chép Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Pragmatic Play. Trong phạm vi mà bất kỳ tài liệu nào có thể được tải xuống hoặc in ra thì tài liệu đó chỉ có thể được tải xuống một máy tính cá nhân duy nhất và các phần bản in cứng chỉ có thể được in cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Trong mọi trường hợp, việc sử dụng Dịch vụ sẽ không mang lại cho bạn bất kỳ quyền lợi nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào. Không có bất kỳ quyền nào được cấp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào trừ khi được chủ sở hữu của các quyền đó cho phép cụ thể bằng văn bản. Bất kỳ vi phạm nào đối với yêu cầu này mà chúng tôi nhận thấy sẽ được thông báo trong thời gian hợp lý cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tương ứng để thực hiện hành động và thực thi thích hợp.

2.2 Dữ liệu người dùng

“Dữ liệu của người dùng” có nghĩa là bất kỳ thông tin liên lạc, hình ảnh, âm thanh và tất cả tài liệu, dữ liệu và thông tin mà bạn tải lên hoặc truyền tải thông qua ứng dụng khách Pragmatic Play hoặc Dịch vụ hoặc mà người dùng khác tải lên hoặc truyền tải, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản trò chuyện nào. Bằng cách truyền hoặc gửi bất kỳ Dữ liệu Người dùng nào trong khi sử dụng Dịch vụ, bạn khẳng định, đại diện và đảm bảo rằng việc truyền hoặc gửi đó là (a) chính xác và không bí mật; (b) không vi phạm bất kỳ luật, hạn chế theo hợp đồng hoặc các quyền khác của bên thứ ba và bạn được phép từ bất kỳ bên thứ ba nào có thông tin cá nhân hoặc tài sản trí tuệ bị xâm phạm trong Dữ liệu Người dùng; (c) không có vi rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại khác;

Pragmatic Play bảo lưu quyền theo quyết định riêng của mình để xem xét, giám sát, cấm, chỉnh sửa, xóa, vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc không cho phép bất kỳ Dữ liệu Người dùng nào (bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung Người dùng của bạn) mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì .

 1. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

3.1 Sàng lọc nội dung

Pragmatic Play không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ người dùng nào gửi bất kỳ Nội dung Người dùng nào và không chịu trách nhiệm giám sát Dịch vụ đối với nội dung hoặc hành vi không phù hợp. Chúng tôi không và không thể sàng lọc trước hoặc giám sát tất cả Nội dung Người dùng. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn là rủi ro của riêng bạn. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng xúc phạm, khiếm nhã hoặc không phù hợp với mong đợi của bạn. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào có sẵn liên quan đến Dịch vụ. Theo quyết định của chúng tôi, đại diện hoặc công nghệ của chúng tôi có thể theo dõi và / hoặc ghi lại tương tác của bạn với Dịch vụ hoặc các giao tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản trò chuyện) khi bạn đang sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách tham gia vào các Điều khoản Sử dụng này, bạn đồng ý không thể hủy ngang đối với việc theo dõi và ghi lại như vậy. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không có kỳ vọng về quyền riêng tư liên quan đến việc truyền tải bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản trò chuyện hoặc liên lạc thoại.

Nếu bất cứ lúc nào Pragmatic Play chọn, theo quyết định riêng của mình, để giám sát Dịch vụ, thì Pragmatic Play vẫn không chịu trách nhiệm về Nội dung của Người dùng và không có nghĩa vụ phải sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng không phù hợp nào. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi trong việc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào.

3.2 Thông tin được sử dụng bởi các thành viên khác của dịch vụ

Dịch vụ có thể bao gồm các diễn đàn, blog và các tính năng trò chuyện khác nhau, nơi bạn có thể đăng Dữ liệu Người dùng, bao gồm các quan sát và nhận xét của bạn về các chủ đề được chỉ định. Pragmatic Play không thể đảm bảo rằng các thành viên khác sẽ không sử dụng những ý tưởng và thông tin mà bạn chia sẻ. Do đó, nếu bạn có ý tưởng hoặc thông tin mà bạn muốn giữ bí mật và / hoặc không muốn người khác sử dụng, đừng đăng nó lên Dịch vụ. Pragmatic Play không có trách nhiệm đánh giá, sử dụng hoặc bồi thường cho bạn về bất kỳ ý tưởng hoặc thông tin nào bạn có thể chọn gửi.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin bạn đăng lên, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ và bạn cung cấp cho người khác. Pragmatic Play có thể từ chối, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ Dữ liệu Người dùng nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dữ liệu Người dùng mà theo đánh giá duy nhất của Pragmatic Play là vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

3.3 Giấy phép

Theo đây, bạn cũng cấp cho Pragmatic Play quyền cho phép người khác thực hiện bất kỳ quyền nào được cấp cho Pragmatic Play theo Điều khoản sử dụng này. Bạn cũng cấp cho Pragmatic Play quyền sử dụng tên, hình ảnh của bạn và bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác có trong bất kỳ Dữ liệu Người dùng nào và liên quan đến bất kỳ Nội dung nào, theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm, bạn từ bỏ mọi quyền và / hoặc bất kỳ quyền nhân thân nào bạn có thể có trong Dữ liệu Người dùng của mình, bất kể Dữ liệu Người dùng của bạn có được sửa đổi hay thay đổi theo bất kỳ cách nào hay không. Pragmatic Play không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Dữ liệu Người dùng của bạn và không có điều gì trong Điều khoản Sử dụng này nhằm hạn chế bất kỳ quyền nào mà bạn có thể phải sử dụng và khai thác Dữ liệu Người dùng của mình.

3.4 Tương tác của người dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với những người dùng khác của Dịch vụ và bất kỳ bên nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ và / hoặc trò chơi Pragmatic Play. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ tham gia vào bất kỳ hình thức nào với những tranh chấp này. Bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với Pragmatic Play để điều tra mọi hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp, gian lận hoặc không phù hợp.

Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng, bạn giải phóng chúng tôi (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, công ty con, liên doanh và nhân viên của chúng tôi) khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) thuộc mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết , phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó.

 • CẬP NHẬT DỊCH VỤ

Bạn hiểu rằng Dịch vụ là một dịch vụ đang phát triển. Pragmatic Play có thể yêu cầu bạn chấp nhận các bản cập nhật cho Dịch vụ và các trò chơi của Pragmatic Play. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Pragmatic Play có thể cập nhật Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn. Đôi khi, bạn có thể cần cập nhật phần mềm của bên thứ ba để nhận Dịch vụ và chơi trò chơi Pragmatic Play.

 • TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Không giới hạn trách nhiệm pháp lý của Pragmatic Play theo Mục 6 bên dưới, Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” để bạn sử dụng, mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, chức danh, không vi phạm và những mục đích phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại. Pragmatic Play không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể truy cập hoặc sử dụng dịch vụ tại thời điểm hoặc địa điểm bạn chọn; rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; rằng những khiếm khuyết sẽ được sửa chữa; hoặc trò chơi hoặc Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác.

 • GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, CHỈ ĐỊNH DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN

Pragmatic Play sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, trừng phạt hoặc tương tự khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất doanh thu, mất lợi nhuận, đăng dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh hoặc các tổn thất vô hình khác (tuy nhiên những tổn thất đó là đủ điều kiện), phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến các điều khoản sử dụng này hoặc bản thân dịch vụ, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lệch hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và liệu Pragmatic Play đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy hay chưa. Pragmatic Play sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn nhiều hơn số tiền bạn đã trả cho Pragmatic Play theo Điều khoản Sử dụng này trong sáu tháng ngay trước ngày bạn xác nhận quyền sở hữu lần đầu tiên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn không trả bất kỳ khoản nào cho Pragmatic Play trong khoảng thời gian đó,

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý khác đối với một số loại thiệt hại nhất định. Theo đó, một số tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong phạm vi luật pháp hiện hành, Pragmatic Play có thể không từ chối bất kỳ bảo hành nào hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của nó như quy định ở đây, phạm vi bảo hành đó và phạm vi trách nhiệm của Pragmatic Play sẽ là mức tối thiểu được phép theo luật hiện hành đó. Đặc biệt, không có điều gì trong Điều khoản Sử dụng này sẽ ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bất kỳ người tiêu dùng nào hoặc loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ bất kỳ sơ suất hoặc gian lận nào của Pragmatic Play.

Bạn đồng ý bồi thường, bào chữa và coi Pragmatic Play là vô hại đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại hoặc tổn thất nào khác, bao gồm phí luật sư hợp lý, được xác nhận bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ vi phạm nào bởi bạn của các Điều khoản Sử dụng này, tuy nhiên những điều đã nói ở trên không áp dụng nếu việc vi phạm quyền không phải do hành vi cố ý hoặc cẩu thả của bạn.

 • LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Các trang web của Pragmatic Play có thể chứa các liên kết đến các trang web khác ( “ Trang Liên Kết“). Các Trang được Liên kết không chịu sự kiểm soát của Pragmatic Play và Pragmatic Play không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang được Liên kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang được Liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang được Liên kết. Pragmatic Play không chịu trách nhiệm về dự báo web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ Trang web được Liên kết nào. Pragmatic Play chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn như một sự tiện lợi và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của Pragmatic Play đối với trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của nó. Bạn thừa nhận rằng Pragmatic Play không thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của các Trang được Liên kết hoặc đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc bạn truy cập vào cùng một trang web và bạn thừa nhận rằng việc truy cập hoặc sử dụng các Trang được Liên kết đó sẽ do bạn lựa chọn, toàn quyền và chịu rủi ro.

 1. PHÁP LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu xảy ra tranh chấp giữa bạn và Pragmatic Play, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi trước tiên. Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư hoặc Dịch vụ sẽ được điều chỉnh theo mọi khía cạnh của luật pháp Malta, không tính đến các quyết định xung đột pháp luật.

 1. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Bạn và Pragmatic Play đồng ý rằng nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này hoặc của Chính sách quyền riêng tư của Pragmatic Play bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, toàn bộ hoặc một phần, điều khoản đó, đối với khu vực tài phán đó, sẽ không hiệu quả chỉ trong phạm vi việc xác định tính không hợp lệ hoặc không thể thực thi như vậy mà không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của chúng theo bất kỳ cách thức hoặc quyền tài phán nào khác và không ảnh hưởng đến điều khoản còn lại của các điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

10.1 Chuyển nhượng

Pragmatic Play có thể chuyển nhượng hoặc ủy quyền các Điều khoản sử dụng này và / hoặc Chính sách quyền riêng tư của Pragmatic Play, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có sự đồng ý của bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Pragmatic Play và mọi sự chuyển nhượng và ủy quyền trái phép của bạn đều vô hiệu.

10.2 Toàn bộ Thỏa thuận

Điều khoản sử dụng và Chính sách bổ sung này và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu ở đây (bao gồm Chính sách quyền riêng tư của Pragmatic Play), chứa đựng toàn bộ hiểu biết về bạn và Pragmatic Play, đồng thời thay thế tất cả những hiểu biết trước đây của các bên liên quan đến chủ đề của tài liệu này , dù là điện tử, bằng lời nói hay bằng văn bản, hoặc được thiết lập theo phong tục, thông lệ, chính sách hay tiền lệ, giữa bạn và chúng tôi đối với Dịch vụ.

10.3 Không từ bỏ

Việc Pragmatic Play không yêu cầu hoặc buộc bạn thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách quyền riêng tư của Pragmatic Play hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào theo chúng sẽ không được coi là sự từ bỏ hoặc từ bỏ quyền. Để khẳng định hoặc dựa vào bất kỳ điều khoản nào như vậy hoặc quyền trong trường hợp đó hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.

Sự từ bỏ rõ ràng của Pragmatic Play đối với bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu nào của Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách quyền riêng tư của Pragmatic Play sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ nghĩa vụ nào trong tương lai đối với điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu đó.

Trừ khi được quy định rõ ràng và cụ thể trong các Điều khoản Sử dụng này, không có tuyên bố, tuyên bố, đồng ý, từ bỏ, hoặc các hành vi hoặc thiếu sót khác của Pragmatic Play sẽ được coi là một sửa đổi của các Điều khoản Sử dụng này cũng như không ràng buộc về mặt pháp lý, trừ khi được ghi lại bằng văn bản thực tế, có chữ ký tay của Bạn và một lời đề nghị được chỉ định một cách ngu ngốc về Chơi Thực dụng.

10.4 Thông báo

Chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua các bài đăng trên www.pragmaticplay.com , hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác để liên hệ với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Tất cả các thông báo do bạn đưa ra đều được bạn yêu cầu theo Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách quyền riêng tư của Pragmatic Play sẽ bằng văn bản và được gửi tới: Pragmatic Play, 144, Tower Road, Sliema SLM1604, Malta. Bất kỳ thông báo nào mà bạn cung cấp mà không tuân thủ quy định tại Mục này về Thông báo sẽ không có hiệu lực pháp lý.

10.5 Các Biện pháp Công bằng

Bạn thừa nhận rằng các quyền được cấp và các nghĩa vụ được thực hiện theo Điều khoản sử dụng này đối với Pragmatic Play có tính chất duy nhất không thể thay thế được, việc mất đi sẽ gây tổn hại không thể bù đắp được đối với Pragmatic Play và không thể thay thế bằng những thiệt hại về tiền bạc để Pragmatic Play được hưởng lệnh cấm hoặc biện pháp giảm nhẹ công bằng khác (không có nghĩa vụ đăng bất kỳ ràng buộc hoặc bảo đảm hoặc bằng chứng hoặc thiệt hại nào) trong trường hợp bạn có bất kỳ vi phạm nào hoặc vi phạm có thể lường trước được.

Bạn từ bỏ tất cả các quyền tìm kiếm lệnh trừng phạt hoặc biện pháp công bằng khác, hoặc ra lệnh hoặc hạn chế hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trò chơi nào từ Pragmatic Play, việc khai thác bất kỳ vấn đề quảng cáo hoặc tài liệu nào khác liên quan đến nó, hoặc khai thác Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào hoặc tài liệu khác được sử dụng hoặc hiển thị thông qua Dịch vụ và đồng ý giới hạn yêu cầu của bạn đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại về tiền bạc, bị giới hạn bởi Mục 6 (nếu có).

10.6 Trường hợp bất khả kháng

Pragmatic Play sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện được xuất phát từ những nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Pragmatic Play, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trường hợp nào không thực hiện dưới đây do các trường hợp không lường trước được hoặc nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của Pragmatic Play như: chiến tranh , khủng bố, bạo loạn, cấm vận, hành động của chính quyền dân sự hoặc quân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, đình công, hoặc thiếu phương tiện vận chuyển, nhiên liệu, năng lượng, lao động hoặc vật liệu.

Nội dung của Pragmatic Play dành cho những người từ 18 tuổi trở lên

Vui lòng xác nhận rằng bạn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi yêu cầu để tiếp tục