Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης

Έκδοση 1.0

19 Φεβρουαρίου 2021

Οι όροι της παρούσας συμφωνίας («’Όροι Χρήσης») διέπουν την σχέση του χρήστη με τον ιστότοπο της εταιρείας Pragmatic Play (εφεξής καλούμενη «Pragmatic Play», ή «εμείς») και ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης των παιχνιδιών ,ιστοσελίδων και σχετικών υπηρεσιών (εφεξής ως Υπηρεσία/ Υπηρεσίες”) της Pragmatic Play. Η χρήση της Υπηρεσίας διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου της , η οποία θα ενσωματώνεται ,επηρεάζει και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων Χρήσης.

Πριν από την πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης σε οποιοδήποτε ιστότοπο της Pragmatic Play ή της πρόσβασης σε παιχνίδι είναι αναγκαία η αποδοχή και η συμφωνία με αυτούς τους Όρους χρήσης καθώς και με την Πολιτική Απορρήτου. Με την χρήση της Υπηρεσίας δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε 18 (ή στην νόμιμη ηλικία για να παίξετε τυχερά παιχνίδια σύμφωνα με τη δικαιοδοσία που διαμένετε) και ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης.

Εάν εισέρχεστε στην Υπηρεσία μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης όπως πχ το Facebook θα πρέπει να συμφωνήσετε/συμμορφώνεστε με τους Όρους χρήσης του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης καθώς και με τους συγκεκριμένους Όρους χρήσης.

Με την εγκατάσταση, την χρήση ή την πρόσβαση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στον ιστότοπο ,τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους ‘Όρους αυτούς μην κάνετε χρήση της Υπηρεσίας ή αποκτάτε πρόσβαση σε αυτήν. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η χρήση της Υπηρεσίας θεωρείται άκυρη όταν αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Η εταιρία Pragmatic Play διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με την κρίση του να αλλάξει, να τροποποιήσει να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα αυτών των όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους ενημερωμένους όρους στον ιστότοπο της Pragmatic Play. Θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τους νέους Όρους συνεχίζοντας την χρήση της υπηρεσίας.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν συμφωνείτε ή αποδεχτείτε κάποιο τμήμα της ενημερωμένης έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων, της Πολιτικής Απορρήτου ή οποιασδήποτε άλλης πολιτικής που μπορεί να καθορίζεται από το Pragmatic Play κατά καιρούς, κανόνες και κώδικες δεοντολογίας που σχετίζονται με την χρήση των Υπηρεσιών μας, η άδεια σας για χρήση της Υπηρεσίας θα λήξει και θα πρέπει να τερματιστεί αμέσως η χρήση της Υπηρεσίας.

ΑΔΕΙΑ

1.Χορήγηση Άδειας και Περιορισμοί

Με την συγκατάθεση σας και συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης και άλλες πολιτικές του Pragmatic Play, σας προσφέρουμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη παραχωρητέα, ανακλητή περιορισμένη άδεια, για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας για τους προσωπικούς σας ,μη εμπορικούς σκοπούς ψυχαγωγίας. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Εφαρμόζουμε τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας:

    Δεν θα έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία εάν είστε κάτω των 18 ετών (ή τη νόμιμη ηλικία σύμφωνα με την δικαιοδοσία στην οποία ζείτε). Αναλαμβάνετε ευθύνη να περιορίσετε τη χρήση από ανηλίκους και να αρνηθείτε την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 18 ετών (ή τη νόμιμη ηλικία για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε). Αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας από ανηλίκους.

    Εάν έχετε προηγουμένως αφαιρεθεί από την Pragmatic Play ή σας έχει απαγορευτεί πρόσβαση στον Ιστότοπο ,τις Υπηρεσίες και παιχνίδια της δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για να προωθήσετε, να ζητήσετε ή να μεταδώσετε τυχόν εμπορικές διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλυσιδωτών μηνυμάτων, ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων σε οποιονδήποτε. Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας η μέρος αυτών (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό εικόνων, γραφικών, τίτλων) σε συνδυασμό με άλλα παιχνίδια, προϊόντα, υπηρεσίες μας ή λογισμικό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Pragmatic Play.

   Ως όρος χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς, εγγυάστε και δεσμεύεστε στην Pragmatic Play ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή δεν συμμορφώνεται σύμφωνα με αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις ή άλλες ειδοποιήσεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να καταστρέψει τις Υπηρεσίες μας ή να επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο μέλος /μέρος της χρήσης της Υπηρεσίας. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να λάβετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται ή παρέχεται σκόπιμα μέσω των Υπηρεσιών μας.

  Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες, στους διακομιστές στους οποίους είναι αποθηκευμένη ,διατηρούνται οι Υπηρεσίες ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη με την Υπηρεσία. Κατά την παραβίαση αυτής της διάταξης, θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παράβαση/αθέτηση στις αρμόδιες νομικές αρχές και θα συνεργαστούμε, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας στη χρήση της Υπηρεσίας θα τερματιστεί αμέσως.

  Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας κατά παράβαση αυτών των Περιορισμών Άδειας απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να οδηγήσει στην άμεση ανάκληση της άδειάς σας όπως επίσης και να σας υποβάλει σε ευθύνη για παραβάσεις του νόμου. Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε, σε καμία περίπτωση:

  • Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε πράξη που η Pragmatic Play θεωρεί ότι έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα ή την πρόθεση της Υπηρεσίας ή κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης του Pragmatic Play.
  • Χρησιμοποιήσετε κακόβουλα προγράμματα, λογισμικό αυτοματισμού, ρομπότ (αυτοματοποιημένες εργασίες), hacks, ή οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό τρίτων κατασκευασμένο για να τροποποιεί ή να παρεμβαίνει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε παιχνίδι Pragmatic Play, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση από εμάς.
  • Διακόψετε, υπερφορτώσετε ή βοηθήσετε στη διακοπή ή υπερφόρτωση οποιουδήποτε υπολογιστή ή διακομιστή που χρησιμοποιείται για την προσφορά ή την υποστήριξη της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε παιχνιδιού /ρυθμίσεις παιχνιδιών Pragmatic Play.
  • Δημιουργήσετε, βοηθήσετε ή εμπλακείτε σε οποιουδήποτε είδους επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της διανομής ενός ιού, επιθέσεων διακοπής λειτουργιών της Υπηρεσίας ή άλλων προσπαθειών να διαταράξετε την Υπηρεσία ή τη χρήση της Υπηρεσίας οποιουδήποτε άλλου ατόμου.
  • Προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία, τους Διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διεπαφή ιστοτόπου που παρέχεται από το Pragmatic Play.
  •   Δημοσιεύσετε περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή φυλετικά, σεξουαλικά, θρησκευτικά ρατσιστικό, ή αλλιώς ανάρμοστο ή προσβλητικό.
  • Αποπειραθείτε να παρενοχλήσετε, να καταχραστείτε με οποιονδήποτε τρόπο ή βλάψετε ή υποστηρίξετε ή υποκινήσετε παρενόχληση, κακοποίηση ή βλάβη άλλου προσώπου ή ομάδας ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της Pragmatic Play, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων ή εκπροσώπων τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.
  • Διαθέσετε μέσω της Υπηρεσίας οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό απόρρητο, δικαίωμα ιδιωτικής ζωής, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας ή προσποιηθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου υπαλλήλου της Pragmatic Play.
  • Χρησιμοποιήσετε τακτικές αντίστροφου μηχανισμού , αποσυμπιέσετε, αποκρυπτογραφήσετε ή αποπειραθείτε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια να εξάγετε τον πηγαίο κώδικα για οποιοδήποτε υποκείμενο λογισμικό ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για την παροχή Υπηρεσιών.
  • Λάβετε πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών της Pragmatic Play ή παιχνιδιών χρησιμοποιώντας μεθόδους που σαφώς δεν είναι επιτρεπτοί / δεν έχουν εγκριθεί από την Pragmatic Play.

Η Pragmatic Play διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει ποια συμπεριφορά/γεγονότα θεωρεί ότι παραβιάζουν τους κανόνες χρήσης ή αλλιώς εκτός των σκοπών ή του πνεύματος αυτών των Όρων Χρήσης ή της ίδιας της Υπηρεσίας. Η εταιρία Pragmatic Play διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει δράση ως αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την απαγόρευσή σας από τη χρήση της Υπηρεσίας ολοκληρωτικά ή εν μέρει.

1.2 Αναστολή και τερματισμός λογαριασμού και υπηρεσιών

Χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε άλλων τρόπων αντιμετώπισης, η Pragmatic Play μπορεί να περιορίσει, να αναστείλει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει λογαριασμούς ή να διακόψει την ολική ή μερική πρόσβαση στην Υπηρεσία μας, με ή και χωρίς ειδοποίηση εάν (ή η Pragmatic Play υποπτεύεται ότι δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης) ή δεν τους σέβεστε ή για οποιαδήποτε πραγματική ή υποψία παράνομης ή ακατάλληλης χρήσης της Υπηρεσίας.

Χωρίς περιορισμό άλλων διορθωτικών μέτρων, ενδέχεται να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την παροχή Υπηρεσιών. ‘Όπως επίσης να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα παιχνίδια και τους ιστότοπους μας, καθώς και στο περιεχόμενο τους, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία τους, να καθυστερήσουμε ή να αφαιρέσουμε φιλοξενούμενο περιεχόμενο και να λάβουμε νομικά μέτρα για να αποτρέψουμε τους χρήστες από πρόσβαση στην Υπηρεσία εάν πιστεύουμε ότι αποτελούν κίνδυνο ή πιθανά νομικά εμπόδια που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή ενεργούν ασυνεπώς με το πνεύμα ή την σύμβαση των όρων και Προϋποθέσεων ή των πολιτικών μας.

Η Pragmatic Play διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή, προσφορά ή/και την υποστήριξη της Υπηρεσιών (εν όλω ή εν μέρη) ή ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, όπου η άδειά για χρήση της Υπηρεσίας ή μέρος αυτής θα τερματιστεί αυτόματα. Σε τέτοια περίπτωση και για την αποφυγή αμφιβολιών, η Pragmatic Play δεν θα υποχρεούται να παρέχει επιστροφές χρημάτων, οφέλη ή άλλη αποζημίωση στους χρήστες σε σχέση με τέτοιες Υπηρεσίες που διακόπηκαν.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

2.1 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι που σχετίζονται με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, σχεδίαση ιστότοπου, κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, παιχνιδιών, τίτλων, κώδικα υπολογιστή, θεμάτων, αντικειμένων, χαρακτήρων, ονομάτων χαρακτήρων, ιστοριών, διαλόγων, εκφράσεων, ιδεών, στοιχεία σχεδίασης, κινούμενα σχέδια, μουσικές συνθέσεις, οπτικοακουστικά εφέ, μέθοδοι λειτουργίας, ηθικά δικαιώματα, έγγραφα, κείμενα συνομιλιών εντός του παιχνιδιού, πληροφορίες προφίλ χαρακτήρων, υποκείμενος πηγαίος κώδικας, λογισμικό και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας) ανήκουν ή διαθέτουν άδεια για την Pragmatic Play. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, που σχετίζεται με το παιχνίδι και την Υπηρεσία.

Αναγνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή των Υπηρεσιών (σε σύνολο ή μέρος αυτών) σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Pragmatic Play. Εάν οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο επιτραπεί κατεβεί/ληφθεί ή να εκτυπωθεί, τότε το υλικό αυτό μπορεί να κατέβει σε έναν μόνο προσωπικό υπολογιστή και τμήματα σε έντυπη μορφή να εκτυπωθούν αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Σε καμία περίπτωση η χρήση της Υπηρεσίας δεν θα σας παρέχει κανένα δικαίωμα κανένα για οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διατηρούμε εμείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Δεν χορηγείται κανένα απολύτως δικαίωμα για τη χρήση ή την αναπαραγωγή οποιωνδήποτε εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σημάτων ή λογότυπων, εκτός εάν επιτρέπεται γραπτώς από τον κάτοχο αυτών των δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της απαίτησης η οποία πέσει στην υπόληψή μας θα κοινοποιείται εντός εύλογου χρόνου στον εκάστοτε κάτοχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας για εκτέλεση ανάληψη κατάλληλης δράσης και επιβολής.

2.2 Περιεχόμενο χρήστη

«Περιεχόμενο χρήστη» σημαίνει κάθε μορφή επικοινωνίας, εικόνες, ήχος και όλο το υλικό, δεδομένα και πληροφορίες που ανεβάζετε ή μεταδίδετε μέσω προγράμματος ,ενός πελάτη ή Υπηρεσίας της Pragmatic Play ή που άλλοι χρήστες ανεβάζουν ή μεταδίδουν, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε κειμένου συνομιλίας/chat.

Με τη διαβίβαση ή την υποβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, επιβεβαιώνετε, εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι αυτή η μετάδοση ή υποβολή είναι (α) ακριβής και όχι εμπιστευτική. (β) δεν παραβιάζει κανένα νόμο, συμβατικούς περιορισμούς ή άλλα δικαιώματα τρίτων και ότι έχετε άδεια από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο όταν οι προσωπικές πληροφορίες ή πνευματική ιδιοκτησία παραβιάζονται στο Περιεχόμενο Χρήστη, (γ) χωρίς ιούς, adware (λογισμικό για διαφημίσεις), spyware (λογισμικό, κατασκοπίας) ιούς ή άλλο κακόβουλο υλικό-κώδικα και (δ) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε από τις προσωπικές σας πληροφορίες εντός αυτού του περιεχομένου θα επεξεργάζεται ανά πάσα στιγμή  από την εταιρεία Pragmatic Play σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του.

Η Pragmatic Play διατηρεί αυτό το δικαίωμα κατά την κρίση του να ελέγχει, να παρακολουθεί, να απαγορεύει, να επεξεργάζεται, να διαγράφει, να τερματίζει την πρόσβαση ή να καθιστά μη διαθέσιμο οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του Περιεχομένου Χρήστη σας) χωρίς εκ των προτέρων προειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο ανά πάσα στιγμή.

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

3.1 Προβολή περιεχομένου

Η Pragmatic Play δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη που υποβάλλει οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβαίνει στον ιστότοπο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παρακολούθηση των Υπηρεσιών για ακατάλληλο περιεχόμενο ή συμπεριφορά. Δεν προβάλλουμε και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε από πριν ή να αναλύσουμε όλο το Περιεχόμενο Χρήστη για εύρεση ακατάλληλου περιεχομένου. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Κατά τη χρήση του ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο χρήστη που μπορεί να είναι προσβλητικό, απρεπές ή που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση διαθέσιμου περιεχομένου χρήστη που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες μας. Κατά την δική μας κρίση, οι εκπρόσωποι ή ειδική τεχνολογία μπορεί να παρακολουθούν ή/και να καταγράφουν την αλληλεπίδρασή σας με τις Υπηρεσίες ή τις επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό κειμένου συνομιλίας-chats) όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.

Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρέχετε δια του παρόντος τη αμετάκλητη συγκατάθεσή σας σε τέτοια παρακολούθηση και καταγραφή. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε καμία προσδοκία απορρήτου σχετικά με τη μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό κειμένου συνομιλίας ή οποιονδήποτε φωνητικών επικοινωνιών.

Εάν ανά πάσα στιγμή η Pragmatic Play επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, την παρακολούθηση των Υπηρεσιών, η Pragmatic Play δεν αναλαμβάνει ωστόσο καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο Χρήστη και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση τροποποίησης ή κατάργησης ακατάλληλου Περιεχομένου ανεβασμένο από τους Χρήστες. Έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να επεξεργαστούμε, να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, κατά την αποκλειστική μας κρίση.

3.2 Χρήση πληροφοριών από άλλα μέλη της Υπηρεσίας

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα φόρουμ, ιστολόγια και δυνατότητες λειτουργιών συνομιλίας όπου μπορούν οι χρήστες να δημοσιεύουν ή υποβάλλουν Περιεχόμενο η, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων και των σχολίων για καθορισμένα θέματα. Η Pragmatic Play δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα άλλα μέλη δεν θα χρησιμοποιήσουν τις ιδέες και τις πληροφορίες που μοιράζεστε μέσω της Υπηρεσίας. Επομένως, εάν έχετε μια ιδέα ή πληροφορίες που θα θέλατε να διατηρηθούν εμπιστευτικές και/ή δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν από άλλους, παρακαλείστε να μην τις δημοσιεύετε στην Υπηρεσία. Η Pragmatic Play δεν έχει καμία ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση ή αποζημίωσή σας για τυχόν ιδέες ή πληροφορίες που μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε.

Είστε πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που δημοσιεύετε, μέσω ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες και που παρέχετε σε άλλους τρίτους. Η Pragmatic Play μπορεί να απορρίψει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη για οποιονδήποτε ή και για κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό του Περιεχόμενου Χρήστη που κατά την αποκλειστική κρίση της Pragmatic Play παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Με το παρόν παραχωρείτε στην Pragmatic Play μια αμετάκλητη, διαρκή, μεταβιβάσιμη, πλήρως αμειβόμενη, χωρίς δικαιώματα, παγκόσμια άδεια (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για αδειοδότηση και εκχώρηση τρίτων) .Παραχωρείτε ακόμα το δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, διόρθωσης, προσαρμογής, τροποποίησης, δημιουργίας παραγώγων έργων, κατασκευής, εμπορίας, δημοσίευσης, διανομής, πώλησης, άδειας, δευτερεύουσας άδειας, μεταφοράς, μίσθωσης, μετάδοσης, δημόσιας προβολής, δημόσιας παρουσίασης ή παροχή πρόσβασης ηλεκτρονικά, εκπομπή, επικοινωνίας με το κοινό μέσω τηλεπικοινωνιών, προβολής, , πρόσβασης στη μνήμη του υπολογιστή και να χρησιμοποιώντας με οποιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο Χρήστη σας καθώς και όλα τα τροποποιημένα και παράγωγα έργα του σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας από εμάς, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ και των προωθήσεων των Υπηρεσιών μας. Παρέχετε επίσης στην Pragmatic Play το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσετε άλλους να ασκούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που παρέχονται στην Pragmatic Play βάσει αυτών των Όρων Χρήσης.

Παραχωρείτε επιπλέον στην Pragmatic Play το δικαίωμα χρήσης του ονόματος, της εμφάνισης σας και κάθε άλλης πληροφορίας ή υλικού που περιλαμβάνεται και σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Εκτός αν αυτό απαγορεύεται από το νόμο, παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα απόδοσης ή/και ηθικής που ενδέχεται να έχετε στο Περιεχόμενο Χρήστη σας, ανεξάρτητα από το αν έχει τροποποιηθεί ή αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο. Η Pragmatic Play δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο Χρήστη σας και τίποτα στους παρόντες Όρους δεν αποσκοπεί στον περιορισμό των δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχετε για να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο Χρήστη σας. Η Pragmatic Play δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί ή να επιβάλλει τα δικαιώματά πνευματικής ιδιοκτησίας σας εντός ή για το Περιεχόμενο ως Χρήστης.

3.4 Αλληλεπιδράσεις χρηστών

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας και οποιαδήποτε άλλα μέλη με τα οποία αλληλεπιδράτε μέσω της Υπηρεσίας ή/και των Παιχνιδιών μας. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση, να εμπλακούμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τέτοιες διενέξεις.

Θα συνεργαστείτε πλήρως με την Pragmatic Play για διερεύνηση οποιασδήποτε ύποπτης παράνομης, δόλιας ή ακατάλληλης δραστηριότητας.

Εάν έχετε διαφωνία/σύγκρουση με έναν ή περισσότερους χρήστες, απαλλάσσετε εμάς καθώς (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες και τους υπαλλήλους μας) από διεκδικήσεις, απαιτήσεις και αποζημιώσεις (τρέχουσες και επακόλουθες) οποιουδήποτε είδους και φύσης, γνωστών και άγνωστων , που προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τέτοιες αντιπαραθέσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κατανοείτε πως η Υπηρεσία είναι εξελισσόμενη. Η Pragmatic Play ενδέχεται να απαιτεί αποδοχή ενημερώσεων στην Υπηρεσία και στα παιχνίδια του. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Pragmatic Play ενδέχεται να ενημερώσει την Υπηρεσία με ή χωρίς ειδοποίηση. Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε κατά καιρούς λογισμικό τρίτων για να λάβετε την Υπηρεσία και να παίξετε τα παιχνίδια που προσφέρει η Pragmatic Play.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Χωρίς περιορισμό της ευθύνης της Pragmatic Play σύμφωνα με την Ενότητα 6 παρακάτω, η Υπηρεσία παρέχεται σε «όπως προβλέπει» και «όπως διατίθεται» για χρήση σας, χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των εμπορικών εγγυήσεων, για έναν συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, μη παράβαση νομικών διατάξεων και εκείνους που προκύπτουν από μεταχείριση συναλλαγών ή για εμπορικές χρήσεις. Η Pragmatic Play δεν εγγυάται ότι θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τη στιγμή ή από οποιαδήποτε τοποθεσία, ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν η θα διορθώνονται ή ότι το παιχνίδι ή οι Υπηρεσίες είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία/μέρη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η Pragmatic Play δεν είναι υπεύθυνη για εσάς όσον αφορά τυχόν έμμεσες, τυχαίες,παρεπόμενες, επακόλουθες, ειδικές, ποινικές ή άλλες παρόμοιες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά απώλειας εσόδων, χαμένων κερδών, δημοσίευση δεδομένων ή διακοπής επιχείρησης ή άλλων άυλων ζημιών (ανεξάρτητα από τον τρόπο ταξινόμησης απωλειών), που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τις Υπηρεσίες, είτε αυτές οι ζημιές βασίζονται σε σύμβαση ,αδικοπραξία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικής δράσης, και εάν η Pragmatic Play έχει ενημερωθεί ή όχι για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών. Η Pragmatic Play δεν θα είναι υπεύθυνη για εσάς επιπλέον του ποσό που έχετε πληρώσει στο Pragmatic Play σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλατε την πρώτη σας αίτηση. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν δεν έχετε πληρώσει τίποτα στη Pragmatic Play κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η μόνη λύση (και η αποκλειστική ευθύνη του Pragmatic Play) για οποιαδήποτε διαφωνία με το Pragmatic Play είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ο αποκλεισμός ορισμένων εγγυήσεων ή άλλη εφαρμογή περιορισμών ή εξαιρέσεων ευθύνης για ορισμένους τύπους ζημιών δεν επιτρέπεται. Συνεπώς, ορισμένες από τις παραπάνω αποποιήσεις ευθυνών και περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Στο βαθμό που η Pragmatic Play δεν μπορεί, όσον αφορά το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο, να αποποιηθεί οποιαδήποτε εγγύηση ή να περιορίσει την ευθύνη της όπως ορίζεται εδώ, το πεδίο εφαρμογής αυτής της εγγύησης και η ευθύνη της Pragmatic Play θα περιορίζεται στο ελάχιστο που απαιτείται βάσει ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή ή αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια ή απάτη της Pragmatic Play.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάσσετε από ευθύνη την Pragmatic Play για οποιαδήποτε αξίωση, διεκδίκηση, απαίτηση, ζημιά ή άλλες απώλειες, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών νομικών προσώπων, που διεκδικούνται από τρίτο πρόσωπο και που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, ωστόσο τα παραπάνω δεν ισχύουν εάν η παραβίαση δικαιωμάτων δεν οφείλεται στην εκ προθέσεως ή ακούσια συμπεριφορά σας.

Ο ιστότοπος Pragmatic Play ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (“Σχετικοί /Συνδεδεμένοι ιστότοποι”). Οι Σχετικοί αυτοί Ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Pragmatic Play και αυτό και η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Συνδεδεμένης /Σχετικής Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε Συνδεδεμένο Ιστότοπο, ή τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων σε αυτούς τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους. Η Pragmatic Play δεν είναι υπεύθυνη για μετάδοση μέσω διαδικτύου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μετάδοσης/παραπομπής που λαμβάνεται από οποιονδήποτε Συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Pragmatic Play σάς παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση, υποστήριξη από τον ιστότοπο της Pragmatic Play ή από τους χειριστές του. Αναγνωρίζετε ότι η Pragmatic Play δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο των Συνδεδεμένων Ιστότοπων ή για οποιαδήποτε συνέπεια προκύψει από την πρόσβασή σας στους ίδιους και αναγνωρίζετε ότι αυτή η πρόσβαση ή η χρήση Συνδεδεμένων Ιστοτόπων είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή, κρίση και ευθύνη σας.

8.ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε περίπτωση που προκύψει διένεξη/διαφορά μεταξύ εσάς και της Pragmatic Play, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Οποιαδήποτε διαφωνία που προκύπτει ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης και αυτήν ή την Πολιτική Απορρήτου ή τις Υπηρεσίες θα διέπεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Μάλτας, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της διαφοράς.

9.ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Εσείς και η Pragmatic Play συμφωνείτε ότι εάν τμήματα αυτών των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου κριθούν παράνομα ή μη εφαρμόσιμα, (εν όλω ή εν μέρει) από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, αυτή η διάταξη, ως προς τη δικαιοδοσία αυτή, θα είναι αναποτελεσματική, άκυρη αποκλειστικά στον βαθμό που καθορίζεται η ακυρότητα ή η αδυναμία εφαρμογής της χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η εφαρμογή της με οποιονδήποτε τρόπο ή δικαιοδοσία και χωρίς να επηρεάζεται η διατάξεις των άλλων όρων, που θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε πλήρη δράση και ισχύ.

10.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1 Καθήκοντα

Η Pragmatic Play μπορεί να εκχωρήσει ή να αναθέσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου της Pragmatic Play, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Δεν μπορείτε να ή αναθέσετε ή να εκχωρήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Pragmatic Play, και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ανάθεση και εκχώρηση από εσάς θα θεωρείται άκυρη.

10.2 Ολόκληρη η Συμφωνία

Αυτοί οι Όροι Χρήσης μαζί με Πρόσθετες/Συμπληρωματικές Πολιτικές και τυχόν έγγραφα που σκόπιμα ενσωματώνονται με αναφορά σε αυτά τα έγγραφα(συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου της Pragmatic Play), περιλαμβάνουν όλη την συμφωνία  μεταξύ εσάς και της Pragmatic Play και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμφωνιών των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας , ανεξάρτητα από το πως έχει καθιερωθεί, είτε είναι ηλεκτρονικά, είτε προφορικά, γραπτά, από συνεργασία, πρακτική, πολιτική ή προηγούμενο, μεταξύ εσάς και εμάς όσον αφορά τις Υπηρεσίες.

10.3 Δεν γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις/απαλλαγές

Η αδυναμία της Pragmatic Play να απαιτήσει ή να επιβάλει αυστηρή συμμόρφωση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή την Πολιτική ή την αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος βάσει αυτών δεν θα ερμηνευθεί ως αποποίηση ή παραίτηση από το δικαίωμα της Pragmatic Play να βασιστεί σε οποιαδήποτε τέτοια διάταξη ή δικαίωμα σε εκείνη ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Η ρητή παραίτηση από την Pragmatic Play από οποιαδήποτε διάταξη, προϋπόθεση ή απαίτηση των παρόντων Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση συμμόρφωσης με τέτοια διάταξη, προϋπόθεση ή απαίτηση.

Εκτός από όσα ρητά και συγκεκριμένα ορίζονται στους παρόντες Όρους, καμία εκπροσώπηση, δήλωση, συγκατάθεση, παραίτηση ή άλλη πράξη ή παράλειψη της Pragmatic Play δεν θα θεωρείται τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης ούτε νομικά δεσμευτική, εκτός εάν τεκμηριωθεί γραπτώς, υπογεγραμμένο από εσάς και από καθορισμένο εκπρόσωπο της Pragmatic Play.

10.4 Ειδοποιήσεις – Ανακοινώσεις

Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε μέσω αναρτήσεων στον ιστότοπο  www.pragmaticplay.com ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας σχετικά με πληροφορίες που μας έχετε στείλει ή παρέχετε. Όλες οι ειδοποιήσεις / ανακοινώσεις / που αποστέλλονται απαιτούνται βάσει αυτών των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου της Pragmatic Play, οι οποίες θα είναι γραπτές σε φυσική μορφή και θα απευθύνονται στη διεύθυνση: Pragmatic Play, 144, Tower Road, Sliema, Ταχ.Κωδικας: SLM 1604, Malta. Οποιαδήποτε ειδοποίηση που παρέχετε χωρίς συμμόρφωση σε αυτήν την ενότητα Ειδοποιήσεων δεν θα έχουν νομική ισχύ.

10.5 Δίκαια διορθωτικά μέτρα

Αναγνωρίζετε ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους στην Pragmatic Play έχουν μοναδικό αναντικατάστατο χαρακτήρα, η απώλεια των οποίων θα βλάψει ανεπανόρθωτα την Pragmatic Play και δεν μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με χρηματική ζημία. Έτσι η Pragmatic Play έχει δικαίωμα σε αποζημίωση ή άλλα δίκαια μέτρα (χωρίς την υποχρέωση δημοσίευσης ή εγγύησης ή απόδειξης ή υποχρεώσεων ή στοιχείων ζημιάς) σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή πρόβλεψης παραβίασης από εσάς.

Παραιτείστε αμετάκλητα από όλα τα δικαιώματα να διεκδικήσετε ασφαλιστική ή άλλη αποζημίωση, ή να διατάξετε ή να περιορίσετε τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε παιχνιδιού της Pragmatic Play, την εκμετάλλευση τυχόν προβλημάτων διαφήμισης ή άλλου υλικού που σχετίζεται αυτή, ή την εκμετάλλευση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε περιεχομένου ή άλλου υλικού που χρησιμοποιείται ή εμφανίζεται μέσω των Υπηρεσιών και συμφωνείτε να περιορίσετε τις απαιτήσεις σας σε χρηματικές αποζημιώσεις, όπως περιορίζονται στην Ενότητα 6 (εάν υπάρχουν).

10.6 Ανωτέρα Βία

Η Pragmatic Play δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε αιτίες εκτός του εύλογου ελέγχου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης η αποτυχίας εκτέλεσης λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή αιτιών, πέρα από τον έλεγχο της Pragmatic Play, όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμος , τρομοκρατία, ταραχές, εμπάργκο, δράσεις πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, πυρκαγιές, πλημμύρες, ατυχήματα, απεργίες ή ελλείψεις σε μεταφορικών μέσων, καυσιμων, ενέργειας, εργασίας ή υλικών.

Το περιεχόμενο της Pragmatic Play προορίζεται για άτομα 21 ετών και άνω.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι πληροίτε την νόμιμη απαίτηση ηλικίας για να συνεχίσετε