LIÊN HỆ

Nhà điều hành, Người bán lại & Nhà cung cấp nền tảng

Nếu bạn quan tâm đến việc tích hợp nội dung chất lượng của chúng tôi, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi

Văn phòng kinh doanh của chúng tôi

Gibraltar Office 1.22, World Trade Center, 6 Bayside Road, Gibraltar, GX11 1AA
Isle of Man Gordon House, 10a Prospect Hill, Douglas, IM1 1EJ, Isle of Man
Malta Falcon House, Block E, High Street, Sliema, SLM1544, Malta
Chúng tôi cũng có các văn phòng phát triển và hoạt động tại Belgrade, Bucharest, Cardiff, Hyderabad, Kiev, London, Noida, Sofia và Zhytomir.

Nội dung của Pragmatic Play dành cho những người từ 18 tuổi trở lên

Vui lòng xác nhận rằng bạn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi yêu cầu để tiếp tục