POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

INTRODUCERE

Aceasta este Politica de Confidențialitate în ceea ce privește utilizarea Website-ului www.pragmaticplay.com. Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm și să vă procesăm datele cu caracter personal în acord cu legile în vigoare, inclusiv, însă fără a ne limita la Regulamentul (UE) 2016/679) al Parlamentului European, la decizia Consiliului din data de 27 aprilie 2016 în ceea ce privește protejarea persoanelor, mai ales procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, și la abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – și anume GDPR.

Politica de Confidențialitate vă va oferi informații în ceea ce privește modul în care vă protejăm datele cu caracter personal atunci când ne vizitați Website-ul. De asemenea, prezentul document conține informații cu privire la drepturile dumneavoastră în ceea ce privește confidențialitatea, precum și felul în care sunteți protejați de lege.

 1. Cine Suntem

Operatorul de date cu caracter personal este PragmaticPlay Limited, o compania înființată în Malta cu adresa la Falcon House, Block E, High Street, Sliema Malta (denumită în continuare „Compania, Noi, Al nostru”). Scopul acestei Politici de Confidențialitate este de a vă informa despre modul în care Compania colectează, procesează, folosește, stochează și vă protejează Datele cu Caracter Personal. Totodată, în această Politică de Confidențialitate veți găsi detalii despre drepturile pe subiectul Protecției Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal.

 • Vizitând Website-ul nostru și participând la Campanie, confirmați că ați citit și ați acceptat pe deplin termenii stabiliți în această Politică de Confidențialitate.
 • Compania recunoaște că, pentru a colecta Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal, este obligată de legile din Malta să prelucreze aceste date în acord cu Regulamentul GDPR. Dacă aveți întrebări despre cum folosim Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail Responsabilului Nostru de Protejare a Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: dpo@pragmaticplay.com.
 • Orice notificare, cerere sau altă formă de comunicare pe care o trimiteți Companiei trebuie trimisă la adresa legal@pragmaticplay.com. Toate comunicările primite prin e-mail vor fi înregistrate ca primite în următoarea zi lucrătoarea după ziua trimiterii e-mailului.
 1. Definiții

Terminii scriși cu majusculă din această Politică de Confidențialitate vor avea sensul atribuit de GDPR sau de Termenii și Condițiile Website-ului și vor fi interpretați ca atare. În plus, se vor aplica și următoarele definiții:

 • Utilizator – cel care accesează și navighează pe Website („Dumneavoastră”, „Al/ A Dumneavoastră”)
 • Servicii – serviciile furnizate de Companie prin Website.

3. Subiect

 • Această Politică de Confidențialitate stabilește termenii și condițiile pe care Compania le respectă în ceea ce privește protecția Utilizatorilor. Ea descrie condițiile sub care Noi colectăm și procesăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a le asigura siguranța și confidențialitatea.
 • Compania își rezervă dreptul de a modifica și actualiza prezenta Politică de Confidențialitate oricând consideră oportun. Toate modificările survenite vor intra în vigoare din momentul în care apar pe Website. Vă vom comunica orice modificare substanțială a acestei Politici de Confidențialitate.

4. Principiile Procesării Datelor

 • Respectăm în totalitate drepturile Dumneavoastră fundamentale și tratăm protejarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal cu prioritate. Astfel, atunci când procesăm astfel de date aplicăm următoarele principii:
  • Trimitem Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a fi procesate în mod legal și echitabil și păstrăm transparență deplină în ceea ce privește modalitatea în care gestionăm datele Dumneavoastră;
  • Colectăm și procesăm datele Dumneavoastră numai în scopuri clar specificate, explicite și legitime, așa cum este precizat în această Politică de Confidențialitate. Nu procesăm datele Dumneavoastră în niciun alt mod care nu corespunde scopurilor;
  • Procesăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal numai în măsura în care este necesar și în care corespunde scopului pentru care au fost colectate;
  • Depunem eforturi pentru a ne asigura că Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal sunt corecte și, acolo unde este necesar, actualizate în acord cu scopul prelucrării. De asemenea, luăm toate măsurile pentru a șterge sau corecta aceste informații în cazul în care nu sunt corecte, și
  • Procesăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal într-o manieră care garantează securitatea acestora, folosind măsurile tehnice și organizatorice adecvate.
 • În general, respectăm toate obligațiile legale aplicabile în calitate de Administrator al Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal. 

4. Tipuri de Date cu Caracter Personal Colectate

Compania colectează și procesează următoarele Date cu Caracter Personal:

Date cu Caracter Personal Colectate în Momentul Accesării Website-ului

 • Adresă IP
 • Confirmarea Vârstei
 • Datele dispozitivului Utilizatorului
 • Datele generale de comunicare
 • Datele obținute prin navigarea pe Website
 • Datele despre preferințele utilizatorilor în ceea ce privește Website-ul

6. Scopurile și Temeiurile Legale pentru Procesarea Datelor

 • Compania poate procesa Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a se conforma Termenilor și Condițiilor, obligațiilor sale legale sau în următoarele scopuri:
  • Administrarea și dezvoltarea Website-ului;
  • Îmbunătățirea experienței Utilizatorului;
  • Detectarea, investigarea și prevenirea activităților frauduloase și a altor activități ilegale, precum și protejarea drepturilor Dumneavoastră și pe cele ale Companiei;
  • Colectarea, procesarea și realizarea de statistici și a altor cercetări și analize cu privire la îmbunătățirea Website-ului și a Serviciilor oferite;
  • Verificarea respectării Termenilor și condiții prezente pe Website.
 • Compania poate procesa Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal numai cu consimțământul Dumneavoastră legal în următoarele scopuri:
  • Pentru comunicarea comercială, de tip marketing și pentru a face publicitate Serviciilor Noastre sau a unor terțe prin SMS, telefon, e-mail, internet, fax, poștă, rețele sociale și/ sau alte canale de comunicare adecvate
  • În scopuri de cercetare și/ sau analizare a piețelor pentru a înțelege mai bine nevoile, preferințele, interesele, experiențele și/ sau obiceiurile Dumneavoastră în calitate de consumator.
 • Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul ca Noi să Vă procesăm Datele cu Caracter Personal oricând, în scris, la adresa menționată în această Politică. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal înainte de revocare.

7. Destinatarii Datelor

 • Prelucrarea datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal de către Responsabilii Cu Procesarea Datelor se realizează în baza unui contract care îi obligă pe aceștia să prelucreze datele în acord cu această Politică de Confidențialitate și cu legile aplicabile.
 • Noi nu vom dezvălui Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal unor terțe părți care nu aparțin Uniunii Europene. Cu toate acestea, dacă ne vom confrunta cu o astfel de situație, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că Datele Dumneavoastră sunt tratate în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cu prezenta Politică de Confidențialitate și cu legile în vigoare. Mai mult, vom actualiza această Politică de Confidențialitate astfel încât să fie în acord cu principiile de transferare a datelor transfrontaliere și să ofere garanții relevante pentru păstrarea confidențialității Dumneavoastră.
 • În cazul în care ne este solicitat de către o instanță legală sau de o altă autoritate administrativă, ca urmare a unei investigații referitoare la activități legale (de exemplu, spălare de bani), suntem obligați din punct de vedere legal să cooperăm, motiv pentru care Compania poate să transfere Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal către autoritățile publice în limita specificată de legile aplicabile.

8. Securitatea și confidențialitatea datelor

 • Pentru a asigura folosirea corectă și integritatea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal, și pentru a preveni accesarea, prelucrarea, ștergerea, modificarea sau utilizarea în mod neautorizat sau accidental a acestora, Compania aplică politici interne adecvate și ia toate măsurile tehnice, organizaționale și procedurale necesare, în acord cu legile și reglementările aplicabile.
 • Prelucrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal de către Companie este realizată într-un mod care asigură confidențialitatea și securitatea datelor, luând în considerare ultimele informații, costuri de implementare, natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării, precum și riscurile în ceea ce privește drepturile și libertățile Dumneavoastră aplicabile în orice circumstanță.
 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate exclusiv de personalul autorizat al Companiei, în acord cu obligații stricte de confidențialitate.

9. Păstrarea Datelor cu Caracter Personal

 • Vom păstra Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor relevante prelucrării stipulate în această Politică, în acord cu principiile de minimizare a datelor și de limitare a stocării acestora.
 • În plus, Compania poate păstra Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal după expirarea perioadei maxime de păstrare în următoarele cazuri:
  • În cazul în care există o obligație legală în temeiul unei dispoziții legale relevante.
  • În cazul unei revendicări împotriva Companiei, vom păstra Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal atât timp cât este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime în fața unei instanțe competente sau a oricărei alte autorități publice.
  • După expirarea perioadei de păstrare a Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal, acestea vor fi șterse din baza Noastră de date și din alte sisteme conexe.
 • Pentru mai multe informații despre termenii de păstrare a Datelor cu Caracter Personal, vă rugăm să Ne contactați la următoarea adresă de email: dpo@pragmaticplay.com

10. Drepturile Dumneavoastră

 • Aveți următoarele drepturi:
  • De a solicita accesul la Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal și la informații în legătură cu procesarea acestora, și de a obține o copie a acestora
  • De a solicita rectificarea oricăror inexactități sau completarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal.
  • De a solicita ștergerea Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal
  • De a solicita restricționarea prelucrării Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în cazuri prevăzute în mod explicit de lege.
  • De a solicita trimiterea Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal unui alt Administrator de Date într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi procesat de un computer.
  • De a vă opune prelucrării Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal în cazuri prevăzute în mod explicit de lege.
  • De a obiecta o decizie luată exclusiv pe baza prelucrării automatizate, inclusiv profilarea, care are impact asupra Dumneavoastră sau vă afectează semnificativ.
 • Orice solicitare relevantă în ceea ce privește Secțiunea 10 va fi adresată în scris la adresa de e-mail: dpo@pragmaticplay.com.  
 • Vom răspunde tuturor solicitărilor Dumneavoastră în termen de o (1) lună de la primire. În cazul unei notificării prealabile, această perioadă se poate extinde cu încă două (2) luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererii și de numărul de cereri primite. În cazul respingerii cererii dumneavoastră, vă Vom trimite o justificare.
 • Dacă solicitarea Dumneavoastră nu respectă cerințele legislației aplicabile, Ne rezervăm dreptul să: (a) vă impunem o taxă rezonabilă, luând în calcul costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau pentru comunicarea ori executarea acțiunii solicitate sau (b) vă respingem solicitarea.
 • În cazul în care există dubii cu privire la identitatea persoanei care depune/ trimite solicitarea, Ne rezervăm dreptul de a cere furnizarea de informații adiționale necesare confirmării identității Dumneavoastră.
 • În cazul în care drepturile Dumneavoastră au fost încălcate, Aveți dreptul de a depune o reclamație la Biroul de Informații și de Protecție a Datelor: https://idpc.org.mt/.

11. Obligațiile Dumneavoastră

 • Prin utilizarea website-ului Nostru și prin furnizarea de Date cu Caracter Personal, luați la cunoștință faptul că prezenta Companie vă cere să furnizați Date actuale, corecte și complete. În plus, trebuie să ne informați cu privire la orice modificare a  informațiilor Dumneavoastră, astfel încât acestea să fie actualizate și corecte.
 • Dacă se constantă că Ați încălcat obligațiile sau dacă Noi avem suspiciuni că informațiile furnizate de Dumneavoastră sunt false ori incomplete, sau  dacă acestea contravin legislației aplicabile sau acestei Politici de Confidențialitate, Ne rezervăm dreptul de a șterge video-urile trimise și de a închide contul Dumneavoastră fără o notificare în prealabil.

12. Cookie-uri

Conținutul realizat de Pragmatic Play este destinat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.

Te rog să confirmi că ai vârsta legală pentru a continua