GİZLİLİK POLİTİKASI

GİRİŞ

www.pragmaticplay.com Web Sitesinin kullanımıyla ilgili Gizlilik politikamıza hoş geldiniz. Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve kişisel verilerinizi ve işlemeyi, Avrupa Parlamentosu’nun (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliği ve 27 Nisan 2016 tarihli Konseyin (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü, kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak ve 95/46/EC (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Direktifini yürürlükten kaldıran – “GDPR” dahil,  ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasalara uygun olarak korumayı taahhüt ediyoruz..

Bu Gizlilik Politikası, Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuz konusunda sizi bilgilendirecek ve size gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verecektir.

 1. Biz Kimiz

Kişisel Verilerinizin Veri Denetleyicisi, Malta’da yerleşik Falcon House, Block E, High Street, Sliema, Malta adresinde kayıtlı bir şirket olan PragmaticPlay Limited’dir (“Şirket”, “Biz”, “Bize”, “Bizim”). Bu Gizlilik Politikasının amacı, Şirketin Kişisel Verilerinizi nasıl topladığı, işlediği, kullandığı, sakladığı ve koruduğu ile Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınızı size bildirmektir.

 • Web Sitemizi ziyaret ederek ve Kampanyaya katılarak, bu Gizlilik Politikasında belirtilen şartları okuduğunuzu ve tamamen kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz.
 • Şirket, Kişisel Verilerinizi toplarken Malta yasalarına tabi olduğumuzu ve Kişisel Verilerinizi GDPR’ye uygun olarak işleyeceğimizi kabul eder. Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla talep veya soru için, aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla Veri Koruma Görevlimize başvurabilirsiniz: dpo@pragmaticplay.com.
 • Şirkete göndereceğiniz herhangi bir bildirim, talep veya diğer iletişimler legal@pragmaticplay.com adresine e-posta ile gönderilecektir. E-posta yoluyla yapılan tüm iletişimler, iletim gününü takip eden iş günü alınmış sayılır.
 1. Tanımlar

Bu Politikada büyük harfle yazılan terimler, GDPR veya bu Web Sitesinin Hüküm ve Koşulları kapsamında kendilerine verilen anlama sahip olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Ayrıca, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

 • Kullanıcı – Web sitesine erişir ve göz atar (“Siz”, “Sizin”);
 • Hizmetler – Şirket tarafından Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetler.
 1. Konu
 • Bu Gizlilik Politikası, Şirket’in Kullanıcılarının gizliliğini korumak için izlediği hüküm ve koşulları belirlemektedir. Güvenlik ve gizliliklerini sağlamak için Kişisel Verilerinizi topladığımız ve işlediğimiz koşulları açıklamaktadır.
 • Şirket, uygun gördüğü durumlarda bu Gizlilik Politikasını değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar ve bu konudaki herhangi bir değişiklik, Web Sitesinde çevrimiçi olarak göründükleri andan itibaren yürürlüğe girer ve yürürlüğe girer. Bu Gizlilik Politikasında yapılacak önemli değişiklikler Size iletilecektir.
 1. Veri İşleme İlkeleri
 • Temel haklarınıza tamamen saygı duyuyoruz ve Kişisel Verilerinizin korunmasını bir öncelik olarak görüyoruz. Buna göre Kişisel Verilerinizi işlerken aşağıdaki temel ilkeleri takip ediyoruz:
 • Kişisel Verilerinizi yalnızca yasal ve adil işleme için sunarız ve Kişisel Verilerinizi işleme şeklimiz konusunda tam şeffaflığı koruruz;
 • Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi belirli, açık ve meşru amaçlar için toplar ve işleriz ve bu amaçlarla uyumlu olmayan herhangi bir şekilde daha fazla işlemeyiz;
 • Kişisel Verilerinizi yalnızca gerekli ve toplanma amaçlarına uygun olduğu ölçüde işleriz;
 • Kişisel Verilerinizin doğru olmasını ve gerektiğinde işleme amaçlarına göre güncellenmesini sağlamak için makul çabayı gösteriyoruz, yanlışlık olması durumunda bunları derhal silmek veya düzeltmek için tüm makul adımları atıyoruz; ve
 • Kişisel Verilerinizi, uygun teknik ve organizasyonel önlemleri kullanarak güvenliğini garanti edecek şekilde işleriz.
 • Genel olarak, Kişisel Verilerinizin Veri Sorumlusu olarak yürürlükteki tüm yasaların yasal yükümlülüklerine uyuyoruz.

Toplanan Kişisel Veri Türleri

Şirket, aşağıdaki Kişisel Verileri toplayabilir ve işleyebilir:

Web Sitesine erişim üzerine Kişisel Veriler:

 • IP adresi
 • Yaş onayı
 • Kullanıcılar cihaz verileri
 • Genel iletişim verileri
 • Tarama verileri
 • Web Sitesi ile ilgili kullanıcı tercihleri hakkında bilgi

6. Veri İşlemenin Amaçları ve Hukuki Dayanağı

 • Şirket, Kişisel Verilerinizi Şartlar ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:
 • Web Sitesinin yönetimi ve geliştirilmesi;
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi;
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin tespiti, soruşturulması ve önlenmesi ve Şirket’in hak ve haklarınızın korunması;
 • Web Sitesinin ve Hizmetlerin geliştirilmesi için bilgilerin istatistiksel ve diğer araştırma ve analizlerinin toplanması, işlenmesi ve gerçekleştirilmesi;
 • Web Sitesinin Hüküm ve Koşullarına uygunluğun doğrulanması.
 • Şirket, ek Kişisel Verileri yalnızca aşağıdaki amaçlarla yasal izniniz ile talep edebilir ve işleyebilir:
 • Hizmetlerimiz veya üçüncü şahıs Hizmetlerinin SMS, telefon, e-posta, internet, faks, posta, sosyal medya ve/veya diğer uygun iletişim kanalları aracılığıyla ticari iletişimi, pazarlanması ve reklamı amacıyla.
 • Tüketici olarak ihtiyaçlarınızı, tercihlerinizi, ilgi alanlarınızı, deneyimlerinizi ve/veya alışkanlıklarınızı daha iyi anlamak için kişiselleştirilmiş pazar araştırması ve/veya analiz amaçları için.
 • Kişisel Verilerinizi işlememize ilişkin onayınızı istediğiniz zaman bu Politikada belirtilen iletişim bilgilerimize yazılı olarak geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızın geri çekilmesi, Kişisel Verilerinizin iptalinden önce işlenmesinin yasallığını etkilemez.

7. Veri Alıcıları

 • Kişisel Verilerinizin Veri İşleyicilerimiz tarafından işlenmesi, Veri İşleyicileri yürürlükteki yasalara uygun olarak bu Gizlilik Politikası kapsamında sağlanan aynı düzeyde veri korumasına zorlayan bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilir.
 • Kişisel Verilerinizi Avrupa Birliği dışındaki herhangi bir üçüncü tarafla ifşa etmeyeceğiz. Ancak, böyle bir veri aktarımının gerçekleşmesi durumunda, Verilerinizin Avrupa Birliği içinde olduğu gibi güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına ve ilgili mevzuata uygun olarak ele alınmasını sağlamak için mümkün olan tüm makul adımları atacağız. Ek olarak, bu Gizlilik Politikasını sınır ötesi veri aktarımını ve gizliliğiniz için ilgili önlemleri yansıtacak şekilde güncelleyeceğiz.
 • Bir mahkeme veya başka bir idari makam tarafından kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerle ilgili bir soruşturma sonucunda ve yasal olarak yapmakla yükümlü olduğumuz diğer durumlarda, yetkili makamların, yürürlükteki yasaların belirlediği ölçüde, Şirket Kişisel Verilerinizi kamuya aktarabilir. 

8. Veri Güvenliği ve Gizliliği

 • Kişisel Verilerinizin uygun şekilde kullanılmasını ve bütünlüğünü sağlamak ve yetkisiz veya yanlışlıkla erişimi, işlenmesini, silinmesini, değiştirilmesini veya başka bir şekilde kullanılmasını önlemek için Şirket, teknik standartlara, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak iç politikalar uygular ve tüm uygun organizasyonel, teknik ve prosedürel güvenlik önlemlerini alır. 
 • Kişisel Verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi, son gelişmeler, uygulama maliyetleri ve işlemenin niteliği, kapsamı, bağlamı ve amaçları ile haklarınıza yönelik riskler ve her durumda geçerli olan özgürlükleriniz dikkate alınarak gizlilik ve güvenliği sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. 
 • Kişisel Verileriniz, yalnızca sıkı gizlilik yükümlülüklerine bağlı olarak Şirketin yetkili personeli tarafından işlenir.

9. Kişisel Verilerin Saklanması

 • Kişisel Verilerinizi, Veri Minimizasyonu ve Depolama Sınırlaması ilkelerine uygun olarak, bu Politikada açıklanan ilgili işleme amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklarız.
 • Ayrıca Şirket, aşağıdaki sınırlı durumlarda ilgili işleme amaçlarının sona ermesinden sonra Kişisel Verilerinizi saklayabilir:
  • İlgili bir kanun hükmünde kanuni bir yükümlülüğün bulunması halinde.
  • Şirket aleyhine herhangi bir iddia olması durumunda, haklarımızı ve meşru çıkarlarımızı herhangi bir yetkili mahkeme ve diğer herhangi bir kamu makamı önünde savunmak için gerekli olduğu sürece.
 • Saklama süresinden sonra Kişisel Verileriniz veritabanlarımızdan ve sistemlerimizden silinir.
 • Belirli Kişisel Verilerle ilgili veri saklama koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen dpo@pragmaticplay.com adresinden Bizimle iletişime geçin.

10. Haklarınız

 • Şu konularda haklarınız vardır:
 • Kişisel Verilerinize ve bunların işlenmesine ilişkin bilgilere erişim talep etmek ve bunların bir kopyasını almak.
 • Herhangi bir yanlışlığın veya eksik Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini talep etmek.
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmek.
 • Kanunların açıkça öngördüğü hallerde Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme.
 • Kişisel Verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde başka bir Veri Denetçisine taşınabilirliğini talep etmek.
 • Kanunların açıkça öngördüğü hallerde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme.
 • Profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işleme temelinde alınan ve Sizi etkileyen veya Sizi önemli ölçüde etkileyen bir karara itiraz etmek.
 • Bu 10. Bölüm ile ilgili tüm talepler yazılı olarak dpo@pragmaticplay.com adresine iletilmelidir.
 • Taleplerinizin herhangi birine, alınmasından itibaren bir (1) ay içinde yanıt vereceğiz. Önceden bildirimde bulunularak, talebin karmaşıklığı ve bekleyen diğer taleplerin sayısı dikkate alınarak, gerekirse bu süre iki (2) ay daha uzatılabilir. Talebinizin reddedilmesi durumunda, ilgili gerekçeyi sunacağız.
 • Eğer isterseniz, talebiniz geçerli yasanın gerekliliklerini karşılamıyorsa, (a) bilgileri sağlamanın veya talep edilen işlemin iletilmesinin veya yürütülmesinin idari maliyetlerini dikkate alarak makul bir ücret talep etme veya (b) reddetme hakkını saklı tutarız. 
 • Talebi gönderen kişinin kimliğiyle ilgili herhangi bir şüphe varsa, kimliğini doğrulamak için gerekli ek bilgilerin sağlanmasını talep etme hakkımızı saklı tutarız.
 • Haklarınız ihlal edilirse, aşağıdaki web sitesinde Bilgi ve Veri Koruma Komiserliği Ofisine şikayette bulunma hakkınız vardır: https://idpc.org.mt/.

11. Yükümlülükleriniz

 • Web Sitemizi kullanarak ve Kişisel Verilerinizi sağlayarak, Şirket tarafından talep edildiği şekilde gerçek, doğru ve eksiksiz verilerinizi sağlamanız gerektiğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bilgilerinizin güncel ve doğru tutulmasını sağlamak için bilgilerinizdeki herhangi bir değişikliği Bize bildirmelisiniz.
 • Yükümlülüklerinizi ihlal ettiğiniz tespit edilirse veya sağladığınız bilgilerin yanlış veya eksik olduğuna veya herhangi bir şekilde yürürlükteki yasalara veya bu Gizlilik Politikasına aykırı olduğuna dair makul şüphemiz varsa, Bu durumda, başvurunuzun reddedilmesi veya Hesabınızın askıya alınması veya feshedilmesi nedeniyle herhangi bir tazminat hakkınız bulunmamaktadır ve kayıt başvurunuzu reddetme veya böyle bir durumda Hesabınızı bildirimde bulunmaksızın derhal askıya almak veya feshetme hakkını saklı tutarız. 

12. Çerezler

Web Sitemizin kullandığı alanlar için Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyin.

Pragmatic Play içeriği 18 yaş ve üzeri kişilere yöneliktir

Please confirm you meet the legal age requirement to continue