TIETOSUOJALAUSEKE

ESITTELY

Tervetuloa verkkosivustomme www.pragmaticplay.com käyttöön liittyvään tietosuojakäytäntöön. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi ja niiden käsittelyä sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyn ja näiden tietojen vapaan liikkuvuuden sekä kumoavan direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus) – ”GDPR” suhteen. 

Tämä tietosuojakäytäntö ilmoittaa sinulle, kuinka hoidamme henkilötietojasi, kun vierailet verkkosivustollamme, ja kertoo sinulle yksityisyyden oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua.

 1. Keitä me olemme

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on PragmaticPlay Limited, Maltalle perustettu yritys, jonka rekisteröity osoite on Falcon House, Block E, High Street, Sliema, Malta (”yritys”, ”me”, ”meidät”, ”meidän”). Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on ilmoittaa sinulle, kuinka yritys kerää, käsittelee, käyttää, tallentaa ja suojaa henkilötietojasi sekä oikeuksistasi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

 • Käymällä verkkosivustollamme ja osallistumalla kampanjaan, täten tunnustat lukevasi ja hyväksyvän täysin tämän tietosuojakäytännön ehdot.
 • Yritys tunnustaa, että keräämällä henkilötietojasi meitä sitovat Malta lait ja käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käytöstä, voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen seuraavan sähköpostiosoitteen kautta: dpo@pragmaticplay.com.
 • Kaikki ilmoitukset, pyynnöt, pyynnöt tai muut viestit, jotka osoitat yritykselle, lähetetään sähköpostitse osoitteeseen legal@pragmaticplay.com. Kaikki sähköpostitse tapahtunut viestintä katsotaan vastaanotetuksi lähetyspäivää seuraavana arkipäivänä.

2. Määritelmät

Tämän käytännön isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on merkitys, joka niille on annettu GDPR:n tai tämän verkkosivuston ehtojen mukaisesti, ja ne tulkitaan vastaavasti. Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 • Käyttäjä – käyttää ja selaa verkkosivustoa (”Sinä”, ”Sinun”);
 • Palvelut – yrityksen tarjoamat palvelut verkkosivuston kautta.

3. Aihealue

 • Tässä tietosuojakäytännössä esitetään ehdot, joita yritys noudattaa käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi. Siinä kuvataan ehdot, joissa keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi niiden turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi.
 • Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aina, kun se pitää sitä tarpeellisena, ja kaikki sen muutokset astuvat voimaan siitä hetkestä lähtien, kun ne näkyvät verkossa verkkosivustolla. Kaikki merkittävät muutokset tähän tietosuojakäytäntöön ilmoitetaan sinulle.

4. Tiedonkäsittelyn periaatteet

 • Kunnioitamme täysin perusoikeuksiasi ja pidämme henkilötietojesi suojaamista ensisijaisena. Noudatamme siis henkilötietojesi käsittelyssä seuraavia perusperiaatteita:
  • Toimitamme henkilötietojasi vain laillista ja oikeudenmukaista käsittelyä varten ja ylläpidämme täydellistä avoimuutta henkilötietojesi käsittelyyn nähden;
  • Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain tietyissä, nimenomaisissa ja laillisissa tarkoituksissa, jotka on kuvattu tässä tietosuojakäytännössä, emmekä käsittele niitä edelleen millään tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa;
  • Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen ja tarkoituksenmukaista tarkoituksiin, joita varten niitä kerätään;
  • Teemme kohtuullisia ponnisteluja varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat paikkansapitäviä ja tarvittaessa päivitettyjä käsittelyn tarkoituksiin nähden, ja ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimiin niiden poistamiseksi tai korjaamiseksi välittömästi epätarkkuuksien sattuessa; ja
  • Käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka takaa niiden turvallisuuden käyttämällä asianmukaisia ​​teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.
 • Yleisesti ottaen noudatamme kaikkia sovellettavien lakien lakisääteisiä velvoitteita henkilötietojesi rekisterinpitäjänä.

5. Kerättyjen henkilötietojen tyypit

Yritys voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

Henkilötiedot verkkosivustolle pääsyn yhteydessä:

 • IP-osoite
 • Ikä vahvistus
 • Käyttäjien laitetiedot
 • Yleiset viestintätiedot
 • Tietojen selaaminen
 • Tietoja verkkosivustoa koskevista käyttäjien mieltymyksistä

6. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

 • Yritys voi käsitellä henkilötietojasi täyttääkseen käyttöehtojen mukaiset velvoitteensa, noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteitaan ja seuraaviin tarkoituksiin:
  • Verkkosivuston hallinta ja kehittäminen;
  • Käyttäjäkokemuksen parantaminen
  • Vilpillisen toiminnan ja muun laittoman toiminnan havaitseminen, tutkinta ja ehkäisy sekä Oikeuksien ja Yhtiön oikeuksien suojaaminen;
  • Tilastotietojen ja muun tutkimuksen ja analysoinnin kerääminen, käsittely ja suorittaminen verkkosivuston ja palvelujen parantamiseksi;
  • Verkkosivuston ehtojen noudattamisen tarkistaminen.
 • Yritys voi pyytää ja käsitellä henkilötietoja vain sinun laillisella suostumuksellasi seuraaviin tarkoituksiin:
  • Palveluidemme tai kolmansien osapuolten palvelujen kaupallisen viestinnän, markkinoinnin ja mainonnan tarkoituksiin tekstiviestien, puhelimen, sähköpostin, internetin, faksin, postin, sosiaalisen median ja / tai muiden sopivien viestintäkanavien kautta.
  • Henkilökohtaisten markkinatutkimusten ja / tai analyysien tarkoituksiin, jotta ymmärrät paremmin tarpeesi, mieltymyksesi, kiinnostuksen kohteesi, kokemuksesi ja / tai tapasi kuluttajana.
 • Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojemme käsittelyyn milloin tahansa kirjallisesti tässä käytännössä mainituille yhteystiedoillemme. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen ennen niiden peruuttamista.

7. Tietojen vastaanottajat

 • Tietojenkäsittelijämme käsittelevät henkilötietojasi sopimuksen nojalla, joka pakottaa tietojenkäsittelijät noudattamaan samaa tietosuojatasoa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti sovellettavien lakien mukaisesti.
 • Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille Euroopan unionin ulkopuolella. Jos tällainen tiedonsiirto tapahtuu, teemme kuitenkin kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään yhtä turvallisesti kuin Euroopan unionissa ja tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi päivitämme tämän tietosuojakäytännön vastaamaan rajat ylittävää tiedonsiirtoa ja asiaankuuluvia suojauksia yksityisyydellesi.
 • Siinä tapauksessa, että tuomioistuin tai muu hallintoviranomainen vaatii tutkimuksen, kuten laittomaan toimintaan, kuten rahanpesuun liittyvän tutkimuksen perusteella, ja missä tahansa muussa tapauksessa, johon olemme laillisesti sidottuja, yritys voi siirtää henkilötietosi yleisölle viranomaisille sovellettavan lain määrittelemässä laajuudessa.

8. Tietoturva ja luottamuksellisuus

 • Henkilötietojesi asianmukaisen käytön ja eheyden varmistamiseksi ja luvattoman tai tahattoman pääsyn, käsittelyn, poistamisen, muuttamisen tai muun käytön estämiseksi Yhtiö soveltaa asianmukaisia ​​sisäisiä käytäntöjä ja toteuttaa kaikki asianmukaiset organisatoriset, tekniset ja menettelylliset turvatoimet teknisinä standardeina sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.
 • Yritys käsittelee henkilötietojasi tavalla, joka varmistaa luottamuksellisuuden ja turvallisuuden, ottaen huomioon viimeisimmät kehityssuunnat, toteutuskustannukset ja käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä oikeuksiin liittyvät riskit. ja vapaudet, joita sovelletaan kaikissa olosuhteissa.
 • Henkilötietojasi käsittelee vain yhtiön valtuuttama henkilöstö, jota sitovat tiukat luottamuksellisuusvelvoitteet.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

 • Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tässä käytännössä selitettyjen käsittelyn tarkoitusten täyttämiseksi tietojen minimoinnin ja tallennuksen rajoittamisen periaatteiden mukaisesti.
 • Lisäksi yritys voi säilyttää henkilötietojasi asianmukaisten käsittelytarkoitusten päättymisen jälkeen seuraavissa rajoitetuissa tapauksissa:
  • Siinä tapauksessa, että asiaankuuluvassa laissa säädetään oikeudellisesta velvollisuudesta.
  • Jos yhtiölle on esitetty vaatimuksia, niin kauan kuin on tarpeen oikeuksien ja oikeutettujen etujen puolustamiseksi toimivaltaisissa tuomioistuimissa ja muissa julkisissa viranomaisissa.
 • Säilytysajan jälkeen henkilötietosi poistetaan tietokannoistamme ja järjestelmistämme.

Jos haluat lisätietoja tiettyihin henkilötietoihin liittyvistä tietojen säilyttämisehdoista, ota meihin yhteyttä osoitteessa dpo@pragmaticplay.com.

10. Oikeutesi

 • Sinulla on oikeus:
  • Pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn liittyviin tietoihin ja hankkia niistä kopion.
  • Pyytää epätarkkuuksien tai puuttuvien henkilötietojesi korjaamista.
  • Pyytää henkilötietojesi poistamista.
  • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista laissa nimenomaisesti säädetyissä tapauksissa.
  • Pyytää henkilötietojesi siirrettävyyttä toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa.
  • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä laissa nimenomaisesti säädetyissä tapauksissa.
  • Vastustaa päätöstä, joka on tehty yksinomaan automatisoidun käsittelyn, mukaan lukien profilointi, perusteella, joka vaikuttaa sinuun tai vaikuttaa sinuun merkittävästi.
 • Kaikki tähän osioon 10 liittyvät pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen dpo@pragmaticplay.com.
 • Vastaamme kaikkiin pyyntöihisi yhden (1) kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Ennakkoilmoituksen jälkeen tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella (2) kuukaudella ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja muiden vireillä olevien pyyntöjen määrä. Jos pyyntösi hylätään, annamme asiaankuuluvat perustelut.
 • Jos pyyntösi ei täytä sovellettavan lain vaatimuksia, pidätämme oikeuden joko (a) periä kohtuullinen maksu ottaen huomioon tietojen toimittamisesta tai tiedottamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset, tai (b) hylätä Sinun pyyntösi.
 • Jos epäilemme pyynnön lähettäneen henkilön henkilöllisyyttä, pidätämme oikeuden pyytää lisätietoja heidän henkilöllisyytensä vahvistamiseksi.

Jos oikeuksiasi loukataan, sinulla on oikeus tehdä valitus tieto- ja tietosuojavaltuutetun toimistolle seuraavalla verkkosivustolla: https://idpc.org.mt/.

11. Velvollisuutesi

 • Käyttämällä verkkosivustoamme ja antamalla henkilötietojasi sinä tunnustat, että sinun on annettava todelliset, tarkat ja täydelliset tiedot yrityksen pyytämällä tavalla. Lisäksi sinun on ilmoitettava meille kaikista tietojesi muutoksista sen varmistamiseksi, että tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansapitäviä.
 • Jos sinun todetaan rikkovan velvoitteitasi tai jos meillä on perusteltu epäily, että antamasi tiedot ovat vääriä tai epätäydellisiä tai millään tavalla ristiriidassa sovellettavan lain tai tämän tietosuojakäytännön kanssa, pidätämme oikeuden hylätä rekisteröintihakemuksesi tai keskeyttää tai lopettaa tilisi välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Tällöin sinulla ei ole oikeutta korvaukseen hakemuksesi hylkäämisen tai tilisi keskeyttämisen tai lopettamisen vuoksi.

12. Sivustomme käyttää evästeitä. Löydät lisätietoja evästekäytännöstämme. 

Pragmatic Play -sisältö on tarkoitettu yli 18-vuotiaille

Vahvistathan, että olet täysi-ikäinen jatkaaksesi